This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktív učiteľov slovenčiny v kovačickej škole

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_06_Zasadal-aktiv-ucitelov-slovenciny.jpg

V sobotu 26. mája 2018v kovačickej škole prebiehal Aktív učiteľov slovenčiny. Pracovného stretnutia tohoto aktívu, ktorý pôsobí v rámci Asociácie slovenských pedagógov, sa zúčastnili 22 učiteľky z desiatich slovenských základných škôl vo Vojvodine. Účastníčky zasadnutia analyzovali a potom sa snažili zosúladniť učebné programy  a výkony pre 5. a 6. ročník základnej školy. V rámci reformy vo vzdelávaní naplánované je vydávanie nových učebníc z jazyka pre 5. a 6. ročník, taktiež aj prepracované vydanie čítaniek v týchto ročníkoch. Na zasadnutí sa hovorilo aj o záverečných testoch, o vzdelávacích štandardoch, na ktoré v prípravnej výučbe sa musí dávať väčší dôraz.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_06_zoznam-ucastnikov-AUS.jpg

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov