This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Letná škola pre učiteľov a novinárov

b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Slavnostne-otvorenie-kurzu---1.jpg

Letnú školu žurnalistiky organizoval Centrum pre d´alšie vzdelávanie Univerzity Komenského, za podpory Ministerstva školstva Slovenska, pre slovenských učiteľov a novinárov z Ukrajiny, Rumunska a Srbska.
Kurz sa uskutočnil v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii, asi 20 km od Bratislavy a trval päť dní, od 2. do 7. septembra.
Na slávnostnej večere účastníkov privítali pán predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, pán dr Igor Kováč, pán rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta, pán prorektor Ján Pekár, pani lektorka dr Viera Lehoczká, pani Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva Slovenska, pani Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a pán Róbert Povchanič, organizátor projektu.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Slavnostne-otvorenie-kurzu---2.jpg
Slávnostné otvorenie kurzu
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Slavnostne-otvorenie-kurzu---3.jpg
Slávnostné otvorenie kurzu
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Slavnostne-otvorenie-kurzu---4.jpg
Slávnostné otvorenie kurzu
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Ucastnici-Letnej-skoly-zurnalistiky---5.jpg
Účastnici Letnej školy žurnalistiky
 
V pondelok si frekventanti vypočuli najprv pani Máriu Follrichovú, ktorá im priblížila novinárske žánre a mediálne právo. V ten istý deň odznela prednáška pani Viery Lehoczkej o redigovaní.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_PhDr-Viera-Lehoczka,-PhD.---o-Teorii-redigovania---6.jpg
PhDr Viera Lehoczká, PhD. - o Teórii redigovania
 
Nasledovný deň účastníkov poúčali pani Svetlana Hlavčáková, o etike, pani Simona Mikušová o metodike a pán Miloš Horváth o štylistike.
V stredu, okrem prednesu pána Jána Haceka o dizajne časopisu, sledoval výlet do Štúrovho múzea a Ľudovej majoliky. Modra je, najmä, mestečko známe po víne, keramike a Štúrovom hrobe.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Modranska-keramika---7.jpg
Modranská keramika
 
V predposledný deň prišiel na rad výlet na Červený kameň, veľkolepý stredoveký hrad ned´aleko Modry. Po výlete sledovala prednáška pani Evy Bachletovej, od ktorej prítomní zistili viacej o slovenských inštitúciach a ich web prezentáciach a časopisoch.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_na-hrade-Cerveny-kamen---8.jpg
na hrade Červený kameň
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Pre-stasite---9.jpg
...pre šťastie
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_Oddych-pred-fontanou---10.jpg
...oddych pred fontánou...
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_v-muzeu-Ludovita-Stura---11.jpg
....v múzeu Ľudovíta Štúra...
 
Záverečný deň patril pánovi Róbertovi Šedivému a redakčnému prológu a epilógu.
Po záverečnom obede, v slávnostnej sieni hlavní a zodpovední pán Róbert Povchanič a pani Janka Chládecká svojim zakončeným študentom udelili osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu.
Osvedčenia si do Srbska odniesli:
Anna Hud´anová, Vladislava Lovásová, Mária Andrášiková, Vlastislav D´určianský, Miroslav Gašpar, Miroslav Valentík, Marína Valentíková, Anna Funtíková, Marína Kondačová, Kristína Šusterová, Daniela Bád´onská Dudášová, Mária Šulcová a Jaroslav Zaťko
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_odovzdavanie-osvedceni-o-absolvovani-Letnej-skoly-zurnalistiky---12.jpg
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní Letnej školy žurnalistiky
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_odovzdavanie-osvedceni-o-absolvovani-Letnej-skoly-zurnalistiky---13.jpg
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní Letnej školy žurnalistiky
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_odovzdavanie-osvedceni-o-absolvovani-Letnej-skoly-zurnalistiky---14.jpg
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní Letnej školy žurnalistiky
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_odovzdavanie-osvedceni-o-absolvovani-Letnej-skoly-zurnalistiky---15.jpg
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní Letnej školy žurnalistiky
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_letna-skola_odovzdavanie-osvedceni-o-absolvovani-Letnej-skoly-zurnalistiky---16.jpg
odovzdávanie osvedčení o absolvovaní Letnej školy žurnalistiky
 
Foto: Jaroslav Zaťko a Vladimíra Lovásová

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov