This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Odborný seminár pre slovenských učiteľov zo zahraničia 2013
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-08a.jpg
2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, príp. ďalších predmetov prebiehal v dňoch od 24. do 26. apríla t.r. v Žiline a v Martine. Záujem o tento seminár prejavilo 35 osvetových pracovníkov z Báčskeho Petrovca, Belehradu, Čelareva, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Padiny, Pivnice, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, ale aj učitelia z Poľska a Rumunska. Organizáciu seminára mal na starosti Žilinský samosprávny kraj.
 Prítomných pozdravil a seminár úradne otvoril riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr.Pavol Holeštiak. Nasledovali prednášky venované eurofondom a projektom v oblasti školstva a kultúry, ako aj literatúre a cestovnému ruchu v žilinskom kraji. Prítomní mali možnosť navštíviť aj Považskú galériu v Žiline, stálu expozíciu Vincenta Hložníka. 
 Nasledovný deň seminára priniesol nové skúsenosti a poznatky. Prvou z nich bola prehliadka Slovenského orloja v Starej Bystrici, najpresnejšieho na svete. Prednášky pokračovali na Dopravnej akadémii v Žiline, kde sa prítomným predstavili stredné odborné školy zo Žiliny a to: Stavebná škola, Stredná odborná škola poľnohospodárska, Spojená škola (Stredná odborná škola obchodu a služieb a Hotelová akadémia), Gymnázium a Stredná zdravotnícka škola. Záverom druhého dňa bola návšteva Sobášneho paláca v Bytči a prehliadka mesta.
 Posledný deň seminára bol venovaný návšteve Matice slovenskej v Martine a stretnutiu s jej predsedom Ing.Mariánom Tkáčom, PhD., ako aj návšteve Národného cintorína. Obed a ďalšie prednášky boli organizované na Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha. 
 Osožný a zaujímavým spôsobom organizovaný, tento odborný seminar splnil všetky svoje poslania. 
 V. Lovásová
 
FOTOZÁBERY
Z ODBORNÉHO SEMINÁRA PRE UČITEĽOV SLOVENSKÉHO JAZYKA, LITERATÚRY, DEJEPISU A OBČIANSKEJ NÁUKY ZO ZAHRANIČIA
24. – 26. apríl 2013
ŽILINA – MARTIN
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-01a.jpg
Prehliadka Sovenského orloja v Starej Bystrici
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-02a.jpg
Prednášky na Dopravnej akadémii v Žiline (prezentácie stredných odborných škôl)
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-03a.jpg
Bytča – Sobášny palác
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-04a.jpg
Bytča – Sobášny palác
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-05a.jpg
Bytča – Sobášny palác
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-06a.jpg
Mesto Martin, návšteva Matice Slovenskej, stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., návšteva Národného cintorína
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-07a.jpg
Mesto Martin, návšteva Matice Slovenskej, stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., návšteva Národného cintorína
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-08a.jpg
Mesto Martin, návšteva Matice Slovenskej, stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., návšteva Národného cintorína
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-09a.jpg
Mesto Martin, návšteva Matice Slovenskej, stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., návšteva Národného cintorína
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-10a.jpg
Mesto Martin, návšteva Matice Slovenskej, stretnutie s predsedom Matice Slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., návšteva Národného cintorína
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-11a.jpg
Prednášky na Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_fotozabery-12a.jpg
Spoločná fotografia

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov