This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Okrúhly stôl o transkripcii priezvisk
Ako transkribovať slovenské priezviská do srbčiny vysvetlila Dr. Anna Makišová
Kým sa žiaci pokúšali čím úspešnejšie riešiť testy, ich pedagógovia, počtom 30, z podnetu predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov Márie Andrášikovej v zborovni petrovskej základnej školy absolvovali okrúhly stôl na tému Problémy transkribovania priezvisk a uplatňovanie inovatívnych metód v slovenskom jazyku. Prítomným prichystali prednášky, resp. prezentácie Dr. Anny Makišovej Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny, Dr. Daniely Marčokovej Spracované texty s použitím inovatívnych metód, ako i prezentáciu Márie Kotvášovej-Jonášovej a Anny Hrkovej Lektúra trochu inak. Po každej časti nasledovala diskusia a výmena skúseností a na záver i vyhodnotenie akreditovaného seminára.
                                                                                                                        Jaroslav Čiep
22 /4597/  31.5.2014  HLAS ĽUDU, s.31

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Okruhly_stol_o_transkripcii_priezvisk_Okruhly-stol-o-transkripcii-priezvisk-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Okruhly_stol_o_transkripcii_priezvisk_Okruhly-stol-o-transkripcii-priezvisk-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Okruhly_stol_o_transkripcii_priezvisk_Okruhly-stol-o-transkripcii-priezvisk-4.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Okruhly_stol_o_transkripcii_priezvisk_Okruhly-stol-o-transkripcii-priezvisk-5.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Okruhly_stol_o_transkripcii_priezvisk_Okruhly-stol-o-transkripcii-priezvisk-6.jpg

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov