This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny-filmárske remeslo
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_seminar-film-01.jpg
V rámci 5. seminára pre žiakov Vychutnajme si filmárske remeslo svojich “päť minút” mali aj učiteľky, ktoré si na pracovnom stretnutí Aktívu učiteľov slovenčiny veru mali čo povedať. Keď si vypočuli správy účastníčok konferencií v Sarvaši a v Bratislave, podporili návrh predsedníčky aktívu M. Andrášikovej o odbornom výjazde členiek aktívu do istej základnej školy na Slovensku a položili na papier aj svoje vyučovacie potreby: jazykovedné cvičenia s riešeniami, pomôcky pre výučbu v špeciálnych triedach. Ale 14 kolegýň maximálne využili celú spoločnú sobotu na výmenu skúseností nielen keď ide o školské hodiny, ale hlavne o administratívne záležitosti. Ich žiaci si v tejto peknej slnečnej a pracovnej sobote našli miesta i na kamarátenie. 
A. Francistyová
9. 11. 2013 • 45 /4568/ • HLAS ĽUDU, s. 38.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_seminar-film-02.jpg
AKTÍV  UČITEĽOV  SLOVENČINY – 2. novembra 2013
 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov