This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Pracovné zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-0.jpg
Základná škola 15.októbra v Pivnici bola v pondelok 10. februára t.r. hostiteľkou 43 pedagogických pracovníkov, profesorov slovenčiny a triedneho vyučovania z viacerých našich vojvodinských slovenských škôl. Stredobodom tohto stretnutia bola ukážková hodina zo slovenčiny, ktorú mala na starosti mladá profesorka slovenčiny Vesna Kámaňová. Novými, zaujímavými metódami poukázala na možnosti upevňovania učiva z literatúry. 
V rámci stretnutia prebiehalo aj zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. Prítomných kolegov pozdravila predsedníčka tohto aktívu Mária Andrášiková, po čom bol prezentovaný zborník výtvarných a literárnych prác žiakov pivnickej základnej školy pod názvom - Sniť s otvorenými očami (Sanjari otvorenih očiju). O zborníku hovorila profesorka slovenského jazyka Viera Papová. Básne v zborníku sú písané v slovenčine a v srbčine. V zborníku je úhrne 24 básní a 13 výtvarných prác. Na záver žiačky pivnickej školy prečítali dve básne z tohoto zborníka, Slova sa ujala aj predstaviteľka Ústavu pre vydávanie učebníc Mariena Korošová, ktorá hovorila na tému záverečných skúšok, konkrétne zbierky úloh zo slovenského jazyka a literatúry. Vyvsvetlila, že asi 100 úloh v zbierke sú nové s ohľadom na vlaňajšiu zbierku. Všetky úlohy na teste budú úplne nové a na záverečnej skúške žiaci budú mať možnosť získať 16 bodov z materinského jazyka, 16 bodov z matematiky a 8 bodov z kombinovaného testa.
Na záver praovného zasadnutia predsedníčka Aktívu, Mária Andrášiková informovala prítomných, že nasledovné pracovné stretnutie Aktívu bude v Báčskom Petrovci 24. mája t.r. v rámci Republikovej súťaže zo slovenského jazyka. Vyzvala prítomných o návrhy na to stretnutie, ktoré môžu posielať aj v elektronickej forme. 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-01.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-02.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-03.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-04.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-05.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Pracovne_zasadnutie_Aktivu_ucitelov_slovenciny_Pracovne-zasadnutie-Aktivu-ucitelov-slovenciny-1.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov