This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
V Žiline na odbornom seminári

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-1.jpg

V dňoch 19. až 22. septembra 2018 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po siedmykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-2.jpg
Zo Srbska sa ho zúčastnilo 47 profesorov zo základných a stredných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Báčskej Palanke a Čeláreva, Jánošíka, Aradáča. Po tretíkrát zúčastnili i študenti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade Oddelenia slovakistiky a vychovávateľky materských škôl s vyučovacou rečou slovenskou.
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-3.jpg
Žilinčania aj tohto roku frekventantom seminára ponúkli zaujímavé prednášky z oblasti dejín a projektového manažmentu venované 100. výročiu založenia Československého štátu. Prednášky prebiehali v amfiteátri budovy Žilinského samosprávneho kraja, v stredných školách v Martine. Neoddeliteľnou zložkou časti seminára boli výlety po žilinskom regióne – návšteva Turčianskej galérie v Martine, Národného múzea v Ružomberkua  Liptovskej dediny v Pribyline.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-4.jpg
 
Nevystali ani umelecké zážitky z divadelného predstavenia Kumšt v podaní Komorného divadla v Martine.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-5.jpg
 
Žilinský samosprávny kraj zabezpečil pre všetkých účastníkom seminára ubytovanie so stravovaním, ako i program s výletmi a priliehavé darčeky.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-6.jpg
 
Projekt podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-7.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-8.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-9.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_zilina_V-Ziline-10.jpg
 
 
ZDROJ: www.rada.org.rs
 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov