This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Rozprávali mi... zlomky spomienok z pera žiakov - IV.seminár pre žiakov základných škôl

Splynutie učiteľky života a ľúbozvučnej materčiny
 Vzťah dvoch predmetov – dejepisu a slovenského jazyka zjednotil žiakov a učiteľov dňa 01.decembra t.r. na štvrtom žiackom seminári na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Usilovným a chtivým žiakom sa chcelo pracovať aj v túto sobotu a preto účasť na seminári brali žiaci z desiatich škôl: Kysáča, Selenče, Hložian, Pivnice, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Aradáča, Kulpína a Petrovca.
 Po otvorení seminára a úvodných slovách Márie Andrášikovej, predsedníčke Asociácie slovenských pedagógov a Aktívu učiteľov slovenčiny, ktorá privítala všetkých prítomných a zdôraznila ciele takýchto seminárov, prihovorili sa aj riaditeľ petrovskej školy Ján Brna, Pavel Marčok, predseda obce Báčsky Petrovec a význam semináru vyzdvihla aj PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka výboru pre vzdelávanie NRSNM. 
 Žiaci sa zišli v hale školy a ich úlohou bolo prezentovanie prác, ktoré boli vopred prichystané. Tematika seminára bola dosť obsiahla, zahŕňala vlastne dva predmety a išlo o koreláciu týchto predmetov. Tak aj na poschodí prebiehali dvojaké zasadnutia – učitelia dejepisári zakladali svoj aktív, ktorý je nevyhnutný v práci súčasného učiteľa dejepisu, kým učiteľky slovenčinárky mali svoje obvyklé stretnutie, na ktorom bola vypočutá prednáška Marieny Korošovej, redaktorky Ústavu pre učebnice v Novom Sade. Prednáška bola zamerananá na testy na zaverečné skúšky pre žiakov ôsmeho ročníka. Samozrejme, výmena skúseností a novinky vo výučbe nevystali.
 Žiacka časť bola pomenovaná Rozprávali mi... Zlomky spomienok z pera žiakov. Išlo o práce, ktoré žiaci prichystali doma, vo svojej dedine, po rozhovore so svojimi starými rodičmi alebo príbuznými, ktorí im vyrozprávali o zvykoch, obyčajoch, tradíciach alebo o minulosti dediny vôbec. Takto pripravené práce sa prezentovali na videobeame. Prišlo sa k uzáveru, že sa v živote často obraciame do minulosti a práve vtedy pochopíme, že naše životy sú originálne, plné ľudí, lásky, radosti, smiechu a zážitkov, na ktoré nikdy nezabudneme. Konečne, je to cieľom aj takýchto podujatí. Túto časť seminára viedla učiteľka slovenčiny Vesna Valihorová – Filipovićová.
Po obedňajšej prestávke sledovali návštevy. Najprv sa šlo do Kulpína navštíviť kaštieľ a Poľnohospodárske múzeum, kde sa dalo vidieť ako prítomnosť nadväzuje na minulosť. Po návrate späť, v Petrovci bol navštívený Spolok petrovských žien, kde bola nainštalovaná Stála výstava a Matica slovenská. Naplánované boli ešte niektoré návštevy, no kvôli nedostatku času sa nerealizovali. Avšak, to ponecháme na budúcnosť.
Už na zmrákaní sa žiaci spolu s učiteľmi vrátili do školy a tu bola aj záverečná časť a rozlúčka s týmto dňom. Žiakom a učiteľom boli udelené darčeky a knihy – dar Matice slovenskej. Potom sa každý poberal domov, iným smerom, no so spoločnými zážitkami, novými skúsenostiami, peknými vzťahmi, prehĺbenými vedomosťami a spojením spoločenskej vedy a jazyka. A s pocitom upevneného národného povedomia.
 
Učiteľka slovenčiny Vesna Valihorová – Filipovićová
 
FOTOZÁBERY Z PIATEHO ŽIACKEHO SEMINÁRA
žiacke prezentácie...
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0178_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0169_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_PC010211_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Vladimir_Zima_a_Blanka_Gazova_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Anka_Kisova_a_Vladimir_Trpka_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Jan_Boldocky_a_Igor_Abelovsky_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Miroslav_Dudok,_Maria_Mravikova_a_Timea_Kopcokova_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_ara_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Anka_Palenkasova_a_Michael_Hroncik_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_Kristina_Krekova_a_Dario_Ziga_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0171_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0167_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0166_n.jpg
 
návštevy ...
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0203_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0205_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0220_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0222_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0211_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0221_n.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_DSCF0227_n.jpg
 
Spoločná fotografia na pamiatku...časť účastníkov piateho žiackeho seminára.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_4seminar_spolocna_fotografia_n.jpg
 
Foto: Anna Francistyová

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov