This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Semináre pre žiakov

Čítať ďalej: Seminár a kvízová súťaž v pivnickej škole

Predovšetkým na osoh žiakov

 Pred vianočnými sviatkami v Základnej škole 15. októbra v Pivnici usporiadali dve podujatia, v ktorých účinkovalo viacero škôl.

 Vo štvrtok 18. decembra prebiehal seminár pre slovenských učiteľov Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny - z praxe našich učiteľov. Prednášali profesori našich
škôl: Vesna Kámaňová z Pivnice: Slovenčina netradične, Daniela Marčoková z Kysáča: Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenčiny, Kristína Šusterová zo Selenče: Metódy kritického myslenia a ich využitie vo výučbe, Tatiana Naďová a Patrik Malina z Pivnice: Interaktívna tabuľa a jej použitie vo vyučovacom procese. Na seminári v Pivnici, ktorý pivnická škola zároveň akreditovala, sa okrem domácich zúčastnili aj učitelia zo Selenče, Silbaša, z Kulpína, B. Petrovca, B. Palanky a Kysáča. Do budúcna plánujú, aby sa toto odborné stretnutie stalo tradičným, na ktorom učitelia prezentujú svoju prax. Podujatie vyfinancoval Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy
a národnostné menšiny. Do rámca seminára zahrnuli prezentáciu školy hostiteľky a vystúpila divadelná odbočka tejto školy.

Čítať ďalej: Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov

VI. seminár pre žiakov Základných vojvodinských škol  s vyučovacím jazykom slovenským

V sobotu 29. novembra v petrovskej základnej škole prebiehal už tradičný žiacky seminár. Šiesty seminár pod názvom Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov prebiehal v znamení atraktívneho vedomostného kvíza, ktorý bol nielen zdrojom zábavy, ale obnovoval a upevňoval vo vedomí žiakov učivo, ktoré prebrali na hodinách literatúry. Bol to prvý žiacky kvíz, ktorý mal vzbudiť záujem o slovenskú vojvodinskú literatúru, vzbudiť záujem o literárne osobnosti a o ich tvorbu. 

Prišli na chuť filmárskemu remeslu
Čítať ďalej: 5. Žiacky seminár v Petrovci
 S cieľom neustáleho pestovania a zveľaďovania národnej identity u mladých generácií – a to cez prizmu slovenčiny – aj tejto jesene ZŠ Jána Čajaka uhostila na už pravidelnom žiackom seminári mladých frekventantov – školákov. Spolu s hostiteľskou školou do organizácie tohto svojrázneho žiackeho zdokonaľovania sa zapojila Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM, ktorý spolu s Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá seminár podporil aj finančne.

Splynutie učiteľky života a ľúbozvučnej materčiny
 Vzťah dvoch predmetov – dejepisu a slovenského jazyka zjednotil žiakov a učiteľov dňa 01.decembra t.r. na štvrtom žiackom seminári na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Usilovným a chtivým žiakom sa chcelo pracovať aj v túto sobotu a preto účasť na seminári brali žiaci z desiatich škôl: Kysáča, Selenče, Hložian, Pivnice, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Aradáča, Kulpína a Petrovca.
 Po otvorení seminára a úvodných slovách Márie Andrášikovej, predsedníčke Asociácie slovenských pedagógov a Aktívu učiteľov slovenčiny, ktorá privítala všetkých prítomných a zdôraznila ciele takýchto seminárov, prihovorili sa aj riaditeľ petrovskej školy Ján Brna, Pavel Marčok, predseda obce Báčsky Petrovec a význam semináru vyzdvihla aj PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka výboru pre vzdelávanie NRSNM. 

Možem byt tým, čím chcem

Školiteľky na seminári: (zľava) Olivera Gabriniová, Slovenka Benková-Martinková, Marína Kaňová a Mariena Stankovićova-Kriváková
Už tretiu sobotu za sebou v Základnej škole Jána Čajaka bolo rušno. Po seminároch z dejín a slovenčiny, výtvarníctva, v sobotu 15, decembra sa uskutočnil prvý seminár pre žiakov základnyih škôl zameraný na hudobnú kulúru pod názvom Môžem byť tým, čím chcem v organizácii hudobného kabinetu petrovskej základnej školy.
Vedúca seminára Mariena Stankovićová-Kriváková úvodom tridsiatim žiakom od 5. po 8. ročník základných škol s vyučovacou rečou slovenskou z Pivnice, Kysáča, Hložian, Kulpína a  Báčkeho  Petrovca vysvetlila, že seminár bude prebiehať v podobe štyroch dielní v ktorých sa zúčastnia mladí speváci, hudobníci, skladatelia a hudobní novinári. Poznamenala, že žiaci budú cvičiŽ s hlasovou pedagogiČkou, hrať v orchestri, komponovať detskú pieseň na text, písať hudobnú kritiku a interview a zoznámia sa s hudobnými profesiami, ako sú: skladateľ, dirigent, spevák,organista, hudobný kritik a producent.

Čítať ďalej: Ďalší seminár pre žiakov v PetrovciTvorba a priateľstvo predovšetkým.
Už tretí rok Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci organizuje nezvyčajný seminár: jeho účastníci sú žiaci základných škôl, kde sa výučba koná (aj) v slovenskom jazyku. Predvlani si na tomto svojom seminári mladí frekventanti potykali s vybranými slovami, vlani sa naučili, ako sa robí školský časopis a svoj vlastný Čaroslov si aj vytvorili. Teraz na svoje prišli školáci, ktorí majú umelecké vlohy, a výsledok ich tvorby v troch dielňach bol spoločný kultúrno-umelecký program. Učiteľky, ktoré sprevádzali svojich žiakov, využili toto pravidelné stretnutie na zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

Čítať ďalej: Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakovJednodňový seminár pre žiakov pod názvom Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov prebiehal 10. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, prof.  slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a Výbrom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 žiakov a 15 učiteľov z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy z Padiny, Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
Vedúci tvorivých dielní boli: Anna Speváková učiteľka slovenského jazyka, Jarmila Pantelićová učiteľka slovenského jazyka a Mariena Stankovićová-Kriváková učiteľka hudobnej kultúry.

V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal druhý v poradí seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Hložian, a z Báčskeho Petrovca). Seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal dvojdňový seminár. Na tieto dva dni sa účastníci seminára a hostiteľská škola isteže budú dlho pamätať. Bol to dvojnásobne jedinečný seminár: preto, že jeho účastníci neboli učitelia, ale žiaci, a preto, že bol súťažný. Okrem toho s radosťou možno skonštatovať, bol to prvý seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí, seminár pre žiakov zo slovenských škôl z Báčky, Banátu a zo Sriemu.
 Keďže slovenská menšina vo Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v Báčke, Banáte a v Srieme (a tak aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom), týmto seminárom podarilo sa prekonať viackilometrovú vzdialenosť (čo je pre nas ešte stále veľkým problémom) a zoskupiť žiakov zo základných škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice a zo Selenče do petrovskej školy.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov