This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

- V školskom roku 2009 / 2010 USŽZ finančne podporil dva projekty AUS :
- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS (projekt sa má realizovať do marca 2011)
- Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov