This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Pracovné stretnutie Komisie na udeľovanie ceny Samuela Tešedíka

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_11_komisia-samuela-tesedika-1.jpg

V sobotu 16. septembra 2018 v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku zasadala  Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a Svetlana Zolňanová a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

Z najužšieho výberu kandidátov sa komisia rozhodla udeliť Cenu Samuela Tešedíka: Tatiane Naďovej a Anne Medveďovej zo Srbska, Márii Matejdeszovej-Kengyelovej z Maďarska a Biance Márii Uncovej z Rumunska. Pamätný list sa udelí: Márii Miškovicovej zo Srbska, Piroške Majernyikovej z Maďarska, Anne Molnárovej z Rumunska, Ingrid Zachorecovej zo Slovenska a Margarite Žagorovej z Chorvátska.

Slávnostné udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka bude 6. októbra 2018 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci na IX. Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov