This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Seminar v Žilinskom kraji

Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia sa uskutočnil od 26. do 29.apríla 2017 za organizácie Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa zúčastnili učitelia zo Srbska a Maďarska.

 

ZDROJ: Vzlet, máj 2017, s.9
 
 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov