This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Správa zo zasadnutia Koordinácie pre vzdelávanie

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Sprava_zo_zasadnutia_Koordinacie_pre_vzdelavanie_1.jpg

29. januára 2018 sa v Kolégiu Európa v Novom Sade konalo zasadnutie Koordinácie pre vzdelávanie národnostných rád národnostných menšín a edukácia pre písanie vzdelávacích výkonov pre 1. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií.

Koordináciu pre vzdelávanie viedla Svetlana Zolňanová za účasti predstaviteľov rumunskej, rusínskej, bunjevskej, bosenskej, chorvátskej, maďarskej, rómskej, vlašskej, českej a macedónskej národnostnej rady. Prítomní uzavreli, že je potrebné v mene Koordinácii požiadať rezortné ministerstvo aby sa doplnil doplnok Memoranda o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín pre základné školy, podpísal memorandum, pre tie menšiny, pre ktoré sa to doteraz neurobilo a podpísal memorandum aj pre stredné školy.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Sprava_zo_zasadnutia_Koordinacie_pre_vzdelavanie_2.jpg

Potrebné je doriešiť otázku financovania prekladov evidencie ako aj vypracovať harmonogram vypracovania potrebných dokumentov z oblasti vzdelávania. Menšiny zoznam potrebných učební c a harmonogram práce urobia do 10. februára a potom požiadajú prijatie u ministra.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Sprava_zo_zasadnutia_Koordinacie_pre_vzdelavanie_3.jpg

 

Zdroj: www.rada.org.rs

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov