This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: Vedomosti zo slovenčiny na vysokej úrovni
V sobotu 26.mája v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa túčastinlo 38 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kysáči, Silbaši, Pivnici, Selenči, Starej Pazove a v Kovačici.

Čítať ďalej: 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

V Békešskej Čabe sa konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V piatok 18. mája 2018 sa v Békešskej Čabe konalo už 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.Úrad zorganizoval takéto výjazdové zasadnutie sekcie po 2. krát v zahraničí, pričom 1. zasadnutie sa konalo v rumunskom Nadlaku Za miesto zasadnutia sekcie bola zvolená Békešská Čaba v Maďarsku aj vzhľadom na 300. výročie príchodu Slovákov do tejto lokality a s tým súvisiace pripomenutie si tejto významnej udalosti. Na zasadnutí sekcie sa za ÚSŽZ zúčastnil podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a podpredsedníčka sekcie Vilma Prívarová, predstavitelia MŠVVaŠ SR a členovia sekcie z krajín strednej, južnej a východnej Európy.

Čítať ďalej: Výročné zasadnutie Asociácie slovenských pedagógov (ASP) 12. mája 2018

Zápisnica z výročného zasadnutia Asociácie slovenských pedagógov (ASP), ktoré bolo v sobotu 12. mája 2018 o 9,00 hod. v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na výročnom zasadnutí bolo prítomných 42 osvetových pracovníkov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Prítomných privítala predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla členov na pracovné predsedníctvo (Anna Medveďová predsedníčka, Tatiana Naďová členka a Jaroslava Števková zapisovateľka). Prítomní jednoznačne schválil návrh na členov pracovného predsedníctva.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov