This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2017_03_Koordinacna_porada_v_Bratislave_1.jpg

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2017_03_Koordinacna_porada_v_Bratislave_2.jpg

Po uvítacích slovách generáĺneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2017 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2017_03_Koordinacna_porada_v_Bratislave_3.jpg

Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  sa na schôdze zúčastnili Svetlana Zolňanová a Ján Brana, kým predstaviteľky Matice slovenskej v Srbsku boli Katarína Melegová Melichová a Anna Medveďová.

Zdroj: www.rada.org.rs

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2017_03_Koordinacna_porada_v_Bratislave_4.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov