This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: 44. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

November je ustáleným termínom, keď sa v rámci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zídu milovníci poézie a prózy, a to iba s jedným cieľom - nechať čím lepší dojem na porotu, ktorá hodnotí ich prednes. ...

Čítať ďalej: Cena Samuela Tešedíka 2017
 
Udelili vzácne učiteľské ocenenie
 
V Nadlaku v dňoch 13. a 14.októbra bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a 8.seminár slovenských dolozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.

Čítať ďalej: 1. ročník seminára pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme
15. a 16. septembra 2017 v PU Včielka v Báčskom Petrovci prebiehal seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.
V piatok podvečer sa za prítomnosti početných hostí zo Školskej správy v Novom Sade, Veľvyslanectva SR v Belehrade, predstaviteľov Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku zaznamenalo 10. výročie  pôsobenia  Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Združenie sa rozhodlo morálne oceniť naše ustanovizne a inštitúcie   PAMÄTNÝMI LISTAMI, ktoré v roku 2017 udelilo prvýkrát. 
V sobotu pokračovala pracovná časť stretnutia, na ktorej úvodnú prednášku mala logopedička Zdenka Maďarová a potom učiteľky z jednotlivých ustanovizní z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Budapešti, Sarvaša, Komloša, Békešskej Čaby a Nadlaku prezentovali svoju prácu.  

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v Pukanci (Slovenská republika) zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Ľudmile Šomrákovej z Rumunska, Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca zo Srbska, Anne Kondácsovej z Maďarska. Pamätný list sa udelí Alžbete Vancu z Rumunska, Valérii Petöfiovej z Maďarska a Márii Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice zo Srbska. Cena bude udelená 13. októbra v Nadlaku v Rumunsku na 8. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov