This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................533.776,89 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................25.477,64

(Podrobný popis aktivít Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016)

Január:

29. januára2016 na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a FF Univerzity Komenského v Bratislave. Na porade sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, Zuzana Lenhartová, Anna Medveďová a Katarína Melegová-Melichová.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

27. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov