This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: 42. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 7.novembra usporiadali tradicnú Rozhlasovú sútaž mladých recitátorov. Organizátorom tohtorocného skutocne masového recitacného podujatia bola Rubrika programu v slovenskej reci RNS. Úradujúci šéfredaktor Ján Širka všetkých prítomných privítal a pripomenul, že sa na sútaž prihlásilo až 76 úcastníkov.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom

Vo štvrtok 29. októbra 2015 v priestoroch Domu národností v Szegede prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom s nasledovným rokovacím poriadkom:

1. Vyhodnotenie projektov uskutočnených v roku 2015
2. Ustálenie spoločných projektov na rok 2016
3. Podpis Dohody o spolupráci na rok 2016

Čítať ďalej: Rok v znamení Ľudovíta Štúra

  Meno známe každému – najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka, účastník Slovenského povstania, zanietenec – romantik. Narodený 28. októbra 1815. Preto práve základná škola v Kysáči, nesúca jeho meno, oslávila jubileum jeho narodenia – 200 rokov a zároveň aj Deň školy.

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka

Filozofická fakulta v Novom Sade bola v piatok 16.októbra strediskom stretnutia popredných jazykovedcov, historikov, literátov, keď tu prebiehala Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka. Na konferenciu prišli iba s jedným cieľom - prezentovať svoje poznatky o slovenských vojvodinských dejinách, literatúre a jazyku a vypočuť si vedecké poznatky svojich kolegov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov