This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá štrnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

Rok 2014 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a seminárov pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie, účasti ASP v rôznych komisiach, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubileí...

Čítať ďalej: Koordinácia spoločných projektov

V pondelok 9. februára, v Selenči sa uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie Dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a poradentvo Ivana Krasku v Rumunsku (Pavel Hlásznik), Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska (Edita Peczenyová) a Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku (Ján Brna a Svetlana Zolňanová), Asociáciu slovenských pedagógov (Mária Andrášiková) a Osvetovú komisiu MSS (Anna Medveďová).

Čítať ďalej: Januárová porada v Bratislave

Vo piatok  30. Januára 2015 v Bratislave prebiehala, už tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovnskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií.

Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku. Spolupráca spočíva v organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov