This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Projekty Asociácie slovenských pedagógov v roku 2012

1. MULTIMÉDIA VO VÝUČBE PRIMÁRNEHO A SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA (autorka projektu Anna Medveďová) – realizácia 28.-30. augusta 2012
2. LETNÝ ZBOROVÝ KEMP (autorka projektu Anna Medveďová) – realizácia 23-25. augusta 2012
3. ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV (autorka projektu PaedDR. Svetlana Zolňanová) – realizácia 10. novembra 2012
4. PRIEBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA WEB. STRÁNKY www.aus.org.rs - AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY VO VOJVODINE (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 14. decembra 2012
5. ROZPRÁVALI MI ...ZLOMKY SPOMIENOK Z PERA ŽIAKOV – IV. SEMINÁR PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 1. decembra 2012
6. PRIEBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA WEB. STRÁNKY www.caroslov.rs - SPOLOČNÝ ČASOPIS ŽIAKOV SLOVENSKÝCH ŠKÔL VO VOJVODINE (autorka projektu Mária Andrášiková) – realizácia 16. decembra 2012
7. PRIATELENIE S HUDBOU – MÔŽEM BYŤ TÝM, ČÍM CHCEM – TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL (autorka projektu Mariena Stankovićová-Kriváková) – realizácia 15. decembra 2012

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov