This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Školský rok 2009/2010

- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine
- Vypracovanie panelu:Prijímame, obohacujeme, odovzdávame!
- Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminar pre žiakov-členov redakcií školských časopisov
 

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-001.jpg

 Jednodňový seminár pre žiakov Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov prebiehal 13. novembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, profesorka slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený ÚSŽZ v Bratislave a Výborom pre vzdelávanie NRSNM. Seminára sa zúčastnili 34 žiaci a 11 učitelia z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy: z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Pivnice Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
 Vedúci tvorivých dielní boli redaktori Hlasu ľudu Anna Francistyová a Jaroslav Čiep.

 Význam a ciele projektu:
1. Získanie a zhodnotenie kvality školských časopisov učinkujúcich škôl a uznesenie uzáverov
2. Poskytnúť žiakom priestor pre sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby
3. Rozvinúť u žiakov zručnosti, aké sú plánovanie a organizovanie, rozhodovanie a spolupráca
4. Interaktivita a interdisciplinárnosť žiakov
5. Podporiť u žiakov literárne, výtvarné, ale hlavne estetické a etické cíteni
6. Nadviazať a upevniť priateľstvá, vzájomnú spoluprácu, výmenu skúseností medzi žiakmi z rozličných škôl
7. Vytvoriť a vytlačiť kvalitný spoločný ukážkový školský časopis, ktorý by informoval širšiu čitateľskú verejnosť

Projekt sa realizoval podľa programu seminára. Program pozostával z prezentácie a zhodnotenia kvality školských časopisov učinkujúcich škôl. Učiteľky resp. vedúci novinárskych krúžkov zmapovali školské časopisy, ktoré pravidelne alebo občas vychádzajú. Pracovalo sa v piatich pracovných skupinách. Dvaja redaktori týždenníka Hlas ľudu pre žiakov zorganizovali tvorivú dielňu, v ktorej žiaci zostavili koncepciu ukážkového spoločného časopisu a pomenovali ho Čaroslov. Formovali spoločnú redakčnú radu, rozdelili si úlohy a spolu určili slovnú a grafickú podobu časopisu. Neskoršie navštívili petrovské gymnázium a internát.
 Mladí „novinári“ písali, ilustrovali, fotografovali a tvorili krížovky. Všetko to dali do elektronickej podoby a potom nasledovalo tlačenie, kopírovanie a umiestnenie zhotoveného časopisu na webovú stránku petrovskej základnej školy. Seminár sa ukončil prezentáciou a zhodnotením spoločného časopisu.
 Žiakom účastníkom seminára zabezpečený bol didaktický materiál , stravovanie (obed) a dve havranky (desiata) s občerstvením. Tiež boli zabezpečené odmeny pre všetkých účastníkov seminára.

 Uzávery účastníkov – žiakov:
- vynikajúca spolupráca v rámci pracovných skupín
- úspešná vzájomná výmena vedomostí zo slovenského jazyka a z oblasti žurnalistiky
- krásne dojmy z návštevy gymnázia a internátu
- skvelá zábava a dobrý pocit z nových priateľstiev
- radosť z dobre vykonanej práce
 

 Navrhuje sa:
Každoročne sústavné organizovanie seminárov pre žiakov z rozličných vojvodinských základných škôl, získanie nových skúseností, ďalšie odhaľovanie tajov materinskej reči, nadviazanie a upevňovanie nových priateľstiev.

Odborný garant projektu
Mária Andrášiková

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov