This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Školský rok 2011/2012

- Literárna karavána – žiaci žiakom (nerealizovaný)
- Rozprávali mi ... (zlomky spomienok – z pera žiakov (nerealizovaný)
- Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov (realizovaný)
- Internetový Čaroslov – naša skutočnosť a budúcnosť(realizovaný)
- Priebežná aktualizácia a údržba webovej stránky www.aus.org.rs – Aktív učiteľov slovenčiny vo Vojvodine (realizovaný)

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov