This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Súťaže zo slovenského jazyka

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo Slovenčiny pre stredoškolákov

V Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci v nedeľu 28.mája usporiadali Republikovú súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy. Súťažilo 47 žiakov to stredných škol v Báčskom Petrovci, Kovačici, Starej Pazove a Novom Sade.

Čítať ďalej: Republiková súťaž žiakov základných škôl zo slovenského jazyka

V máji, pred koncom školského roku, finalizujú aj žiacke súťaže z jednotlivých predmetov. Tak je to i tentoraz a republiková súťaž zo slovenčiny prebiehala v sobotu 20. mája v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Zúčastnilo sa na nej 72 žiakov, z čoho 40 siedmakov a 32 ôsmakov.

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo Slovenčiny v Kysáči

 Hostiteľom tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl bola v sobotu 28. mája 2016 v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Prítomných 54 žiakov účastníkov s učiteľkami z desiatich prostredí privítala riaditeľka školy Anna Vozárová a predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna. Organizátormi súťaže boli: Ministerstvo školstva RS, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Čítať ďalej: Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

24. mája 2016 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 53 žiakov z Gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Ekonomickej školy v Starej Pazove.

Čítať ďalej: Najlepší pôjdu na výlet

Vyvrcholením súťaže detí zo škôl so slovenským vyučovacím jazykom v Srbsku z materinského jazyka je Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Tohto roku ju úspešne zrealizovali v piatok 23. mája v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V spoločnosti svojich pedagógov sem pricestovali žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy, ktorí sa svojimi vedomosťami osvedčili na nižších úrovniach tejto súťaže. V Petrovci teda súťažilo 48 žiakov z 12 škôl z celej Vojvodiny. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo Slovenčiny v Pivnici
 V nedeľu 19. mája v Základnej škole 15. októbra v Pivnici bola republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov z jedenástich základných škôl. Organizátormi sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Koordinátormi boli profesori pivnickej školy Zuzana Valentíková a Patrik Malina. Súťaž otvorila Miroslava Šolaja, náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Báčska Palanka.
 Kým žiaci robili testy, v pivnickej škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny, ktorého predsedníčkou je Mária Andrášiková. Vesna Kámaňová z Pivnice v prednáške Umelecký prednes poézie a prózy hovorila, ako postupovať v práci s recitátorom. Zuzana Lenhartová z Kovačice informovala o webovej stránke vo svetle príprav na záverečné skúšky pre ôsmakov . Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová prezentovala program na elektronické vysvedčenie a Alena Pešková z Ústavu pre učebnice podala zoznam kníh pre školy.

Hostiteľkou najlepších žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl z medziobecných súťaží zo slovenčiny bola v piatok 18. mája t. r. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na tejto finálovej súťaži sa zúčastnilo 15 žiakov 7. ročníkov a 24 žiakov 8. ročníkov z 12 základných škôl, a to z Pivnice, Padiny, Aradáča, Hložian, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice, Selenče, Kysáča, Erdevíka, Jánošíka a Starej Pazovy.

Čítať ďalej: Sviatok slovenského slova

Svetlana Zolňanová sa poďakovala Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za hodnotný darček

Slávnostné otvorenie podujatia sa konalo v školskej jedálni a po príhovore riaditeľa hostiteľskej školy Janka Havrana nasledoval vydarený umelecký program žiakov tejto školy. Republikovú súťaž otvoril Goran Jović, predseda Obce Stará Pazova, kým v mene organizátora súťaže Ministerstva školstva Republiky Srbsko, NRSNM a Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti sa prihovorili prof. Dr. Anna Makišová a PaedDr. Svetlana Zolňanová, ktorá tento deň vyhlásila za sviatok pre slovenskú národnostnú menšinu a doložila: „Dnes sa v Starej Pazove zišli nadšenci slovenského jazyka a priviedli so sebou svoju posilu – vás žiakov.“ Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM S. Zolňanová motivovala súťažiacich aj takou potešiteľnou správou, že pre všetkých žiakov, ktorí získajú prvé tri miesta tak v 7., ako i vo 8. ročníku, NRSNM a Ministerstvo školstva SR zabezpečili 10-dňový pobyt v júli t. r. na Detskej univerzite na Slovensku, v Banskej Bystrici.

 Dva dni na sklonku uplynulého týždňa boli svojráznymi sviatkami slovenského slova a slovenskej kultúry. Ako to bolo neraz povedané v úradnej i neúradnej časti dvoch republikových súťaží zo slovenského jazyka, stretli sa tu kvôli súťaži, ale i kvôli výmene skúseností a kamarátenia naši najlepší slovenčinári: tak žiaci, ako aj ich profesori.

V SELENČI SIEDMACI A ÔSMACI

 Náhoda tak chcela, že tohtoročné finálové súťaže žiakov základných a stredných škôl prebiehali v školách, ktoré nesú meno toho istého národovca – Jána Kollára. Hostiteľkou najlepších žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ z medziobecných súťaží zo slovenčiny  piatok 13. mája bola ZŠ J. Kollára v Selenči. V slávnostnom otvorení podujatia po príhovore riaditeľky hostiteľskej školy PaeDr. Svetlany Zolňanovej nasledovali umelecké minúty vyhradené pre vystúpenia nadaných žiakov: huslistu, flautistky a recitátorky. Z prejavu prof. Dr. Michala Týra uvádzame tieto podnetné slová: “Na základe výskumov naši žiaci, ktorí chodia do slovenských škôl, sa osvedčujú aj neskôr, bez ohľadu na to, či pokračujú na slovenskom gymnáziu alebo v srbskom prostredí.“ Republikovú súťaž otvoril Petar Viđikant, náčelník Školskej správy Nový Sad, ktorý pritom zdôraznil, že „Povinnosťou každého je to, čo zdedil od svojich rodičov, zachovávať a zveľaďovať“. Riaditeľka S. Zolňanová motivovala súťažiacich aj takou potešiteľnou správou, že pre všetkých žiakov, ktorí získajú prvé tri miesta i v siedmom i vo ôsmom ročníku, NRSNM a Ministerstvo školstva SR zabezpečili 10-dňový pobyt v júli t.r. na Detskej univerzite na Slovensku, v Banskej Bystrici.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov