This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Republiková súťaž žiakov 7. a 8. tried základných škôl v školskom roku 2009/2010 v Hložanoch

Materčinu majú v malíčku

 Štyridsaťštyri žiakov z 12 základných škôl zasmerovalo v sobotu 15. mája t.r. na základnú školu Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Reč je, pravda, o účastníkoch Republikovej súťaže siedmych a ôsmych tried základných škôl zo slovenského jazyka v školskom roku 2009/2010. Výsledky ktorej jednoznačne potvrdili, že väčina z nich naskutku má gramatiku a teóriu literatúry materinského jazyka v malíčku. O to sa, pravda, pričinili oni sami, ale aj ich učiteľky a učitelia slovenčiny, ktorí zároveň absolvovali schôdzku Aktívu.
 Že to v „meraní vedomostí“ naskutku šlo do tuhého, najlepšie vidno z toho, že sa o prvé miesto rozdelili dve žiačky s rovnakým počtom bodov: Anna-Mária Babincová z Kovačice (19) a Lýdia Speváková z Báčskeho Petrovca (19), 2. miesto obsadila Daniela Čániová zo Starej Pazovy (18,5) a 3. miesto Tina Bokorová (18) z Padiny. Štvrtá bola Denisa Miháľová z Kysáča (17,5)  až päť dievčat sa ocitlo na piatom mieste s rovnakým počtom bodov (17): Jaroslava Majerová (B. Petrovec), Anna Madacká (Kysáč), Rastislava Imreková (Pivnica), a Kristína Hricová (S. Pazova). Medzi ôsmakmi si najlepšie počínali: 1. Marína Chrťanová z Kysáča (19,5), 2. Svetlana Vrbovská z B. Petovca (19), 3. Zlatko Gajan z Padiny (18,5); len trošku menej znalosti alebo šťastia (?) mali: 4. Katarína Viergová z Aradáča(18), 5. Miroslava Šimovičová z B. Petrovca a Mirka Maja Kámaňová z Pivnice (17,5)...

 Na spomenutej súťaži zastúpené boli základné školy: Bratstvo Aradáč (1 žiačka, nacvičovala ju učiteľka Jaroslava Števková), Jána Čajaka Petrovec (7, učiteľky Jarmila Pantelićová, Mária Andrášiková, Vesna V. Filipovićová), Savu Šumanovića Erdevík (2, Ruženka Ďuríková), T. G. Masaryka Jánošík (1, Anna Megová), Mladých pokolení Kovačica (5, Mária Kotvášová, Anna Hrková), J. A. Komenského Kulpín (1, Anna Speváková), Ľudovíta Štúra Kysáč (6, Viera Govorčinová, Ľ. B. Stupavská), Maršala Tita Padina (7, Eva Kotvášová, Jaroslava Stanová), 15. októbra Pivnica (6, Vesna Kámaňová),Bratov Novákovcov Silbaš (1, Mariena Surová), Jána Kollára Selenča (3, Daniela Báďonská), Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova (4, Anna Demrovská, Katarína Topoľská). Súhrne si teda vedomosti zmeralo 20 siedmačok a 3 siedmaci a medzi ôsmakmi sme videli 16 dievčat a 5 chlapcov. Všetci odmenení dostali aj pekné knihy (dar Ústavu pre učebnice) a 10 dní letných prázdnin za odmenu strávia vo Vysokých Tatrách.
 Vyhodnocovacia komisia pracovala v zložení: Anna Makišová (predsedníčka), Mariena Korošová, Alena Pešková, Anna Hansmanová, Marta Pavčoková.
 Na schôdzke Aktívu učiteľov slovenčiny M. Korošová a A. Pešková poinformovali prítomných o čerstvých vydaniach Ústavu pre učebnice pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Učiteľky V. V. Filipovićová a J. Pantelićová mali prezentáciu domáceho čítania, t.j. hovorili o tom, ako k tomuto čítaniu motivovať žiakov (tzv. Power Point) a A. Hrková (ZŠ Mladých pokolení v Kovačici) hovorila o aktuálnej divadelnej hre Márie Kotvášovej. Po ukončení súťaže žiakom sa ušlo občerstvenie, a učiteľom aj obed, ktoré nachystali kuchárky hostiteľskej školy. Z ktorej sme mimochodom, nedostali pozvanie na túto významnú udalosť.
 

Juraj Bartoš, redaktor Hlasu ľuduFOTOZÁBERY z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽE

šk. rok 2009/2010
b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-134.jpg
Najprv pokyny ...

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-137.jpg
pozorne si prečítať

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-139.jpg
pozorne porozmýšľať

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-158.jpg
a napísať.

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-146.jpg
Vyhodnovacia komisia

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-153.jpg
Odmenení víťazi Republikovej súťaže zo slovenčiny v Hložanoch

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-140.jpg
V rámci Republikovej súťaži aj zasadznutie Aktívu učiteľov slovenčiny

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-142.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-159.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-160.jpg
...o čerstvých vydaniach Ústavu pre učebnice pre žiakov, prezentácia domáceho čítania, o aktuálnej divadelnej hre Márie Kotvášovej-Jonášovej...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov