This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Republiková súťaž zo Slovenčiny v Kysáči

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Republikova_sutaz_zo_Slovenciny_v_Kysaci_-1.jpg

 Hostiteľom tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl bola v sobotu 28. mája 2016 v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Prítomných 54 žiakov účastníkov s učiteľkami z desiatich prostredí privítala riaditeľka školy Anna Vozárová a predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna. Organizátormi súťaže boli: Ministerstvo školstva RS, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

 Kým žiaci vypĺňali testy, prebiehala schôdza Aktívu učiteľov slovenčiny a po vyplnení testov nasledovalo posedenie so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou v organizácii Asociácie slovenských pedagógov. Vyhodnotenie súťaže viedli Dr. Anna Makišová a Ján Brna. Keď ide o siedmakov, prvé miesto obsadila Sára Obuchová zo ZŠ Jána Amosa Komenského z Kulpína, druhé miesto Valentína Imreková zo ZŠ 15. októbra z Pivnice a tretie Anna Sojáková zo ZŠ maršala Tita z Padiny. Z ôsmakov prvé miesto obsadil Ján Farkaš zo ZŠ mladých pokolení z Kovačice. Druhé miesto obsadila Maja Vargová z Kysáča a Tijana Nemogová zo ZŠ maršala Tita z Padiny. Tretie miesto patrí Ivane Petrášovej, tiež zo ZŠ maršala Tita z Padiny. Odmenení žiaci odcestujú na letný tábor v Donovaloch.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Republikova_sutaz_zo_Slovenciny_v_Kysaci_-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Republikova_sutaz_zo_Slovenciny_v_Kysaci_-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Republikova_sutaz_zo_Slovenciny_v_Kysaci_-4.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Republikova_sutaz_zo_Slovenciny_v_Kysaci_-5.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov