This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Sviatok slovenského slova

Hostiteľkou najlepších žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl z medziobecných súťaží zo slovenčiny bola v piatok 18. mája t. r. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Na tejto finálovej súťaži sa zúčastnilo 15 žiakov 7. ročníkov a 24 žiakov 8. ročníkov z 12 základných škôl, a to z Pivnice, Padiny, Aradáča, Hložian, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice, Selenče, Kysáča, Erdevíka, Jánošíka a Starej Pazovy.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_Svetlana-Zornjanova.jpg

Svetlana Zolňanová sa poďakovala Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za hodnotný darček

Slávnostné otvorenie podujatia sa konalo v školskej jedálni a po príhovore riaditeľa hostiteľskej školy Janka Havrana nasledoval vydarený umelecký program žiakov tejto školy. Republikovú súťaž otvoril Goran Jović, predseda Obce Stará Pazova, kým v mene organizátora súťaže Ministerstva školstva Republiky Srbsko, NRSNM a Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti sa prihovorili prof. Dr. Anna Makišová a PaedDr. Svetlana Zolňanová, ktorá tento deň vyhlásila za sviatok pre slovenskú národnostnú menšinu a doložila: „Dnes sa v Starej Pazove zišli nadšenci slovenského jazyka a priviedli so sebou svoju posilu – vás žiakov.“ Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM S. Zolňanová motivovala súťažiacich aj takou potešiteľnou správou, že pre všetkých žiakov, ktorí získajú prvé tri miesta tak v 7., ako i vo 8. ročníku, NRSNM a Ministerstvo školstva SR zabezpečili 10-dňový pobyt v júli t. r. na Detskej univerzite na Slovensku, v Banskej Bystrici.

Kým žiaci vypĺňali pripravené testy, v zborovni bolo pracovné zasadnutie Aktívu učiteľov slovenského jazyka. Na úvod tohto stretnutia S. Zolňanová rozdelila učiteľom slovenského jazyka dvojstranné nástenky (s kartičkami), ktoré sa do základných škôl dostali vďaka darčeku z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tomto stretnutí bola prezentácia staropazovského školského časopisu Oáza a v druhej časti prof. Dr. Anna Makišová hovorila o príručke o slovenských priezviskách. „Pani profesorka skrátka načrtla túto problematiku a dohodli sme sa, že si zorganizujeme osobitné pracovné stretnutie aktívu, kde dôkladne rozoberieme túto problematiku a donesieme spoločné závery,“ povedala nám Mária Andrášiková, predsedníčka Aktívu učiteľov slovenského jazyka.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_otvorenie-sutaze.jpg
Počas slávnostného otvorenia súťaže – hostia a hostitelia

 

Pre všetkých účastníkov piatkovej súťaže hostitelia pripravili obchôdzku mesta, a to návštevu evanjelickej fary a evanjelického kostola, Galérie Strediska pre kultúru, Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića a Slovenského národného domu.
V mene komisie, ktorá kontrolovala testy súťažiacich (v zložení: prof. Dr. Michal Týr, prof. Dr. Anna Makišová, Zuzana Týrová, Jasna Uhláriková, Mariena Korošová a Alena Pešková), sa o výsledkoch zmienila prof. Dr. A. Makišová. Povedala, že je komisia spokojná s výsledkami a že sú iba malé odchýlky medzi jednotlivými obsadenými miestami. Zároveň pochválila prácu učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na túto súťaž. Zvlášť pri ôsmakoch sa vraj videlo, že sú skutočne pripravení. Najlepší žiaci tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka sú: spomedzi siedmakov 1. miesto získala Tabita Vágalová z Pivnice (17,5 bodu), 2. miesto Marína Imreková z Pivnice (17) a 3. Iva Mojovićová zo Starej Pazovy (16,5). Z ôsmakov najúspešnejší bol Vladimír Vaňa Valent zo Selenče (20 bodov), 2. miesto získala Nađa Natalija Zakićová z Aradáča (19) a s rovnakým počtom bodov sa na 3. miesto dostali Gabriela Kolárová z Kysáča a Adam Števko z Aradáča (18,5).

A. Lešťanová
26. 5. 2012 •21 /4492 /• HLAS ĽUDU, s.33
 

FOTOZÁBERY Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽI
Školský rok 2011/2012

Vydarený umelecký program staropazovských žiakov:

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_umelecky-program-staropazovskych-ziakov-1.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_umelecky-program-staropazovskych-ziakov-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_umelecky-program-staropazovskych-ziakov-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_umelecky-program-staropazovskych-ziakov-4.jpg

Testy pre najlepších slovenčinárov:

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_Testy-pre-najlepsich-slovencinarov.jpg

...v zborovni pracovné stretnutie AUS...

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-1.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-4.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-5.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_V-zborovni-pracovne-stretnutie-AUS-6.jpg

...vydarená obchôdzka mesta,...návšteva evanjelickej fary a evanjelického kostola, Galérie Strediska pre kultúru, Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića a Slovenského národného domu:

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_vydarena-obchodzka-mesta-1.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_vydarena-obchodzka-mesta-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_vydarena-obchodzka-mesta-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_vydarena-obchodzka-mesta-4.jpg

...najlepší z najlepších... 

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_najlepsi-z-najlepsich-1.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_najlepsi-z-najlepsich-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_najlepsi-z-najlepsich-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_najlepsi-z-najlepsich-4.jpg

... na pamiatku - spoločná fotografia (účastníci Republikovej súťaže žiakov základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry, 18. máj 2012, ZŠ Janka Čmelíka v Starej Pazove)

b_580_380_16777215_00_images_spravy_Sviatok-slovenskeho-slova_na-pamiatku---spolocna-fotografia.jpg

FOTO: Janko Havran (riaditeľ ZŠ Janka Čmelíka v Starej Pazove)

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov