This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Súťaže zo slovenského jazyka

Najlepším aj špeciálny darček

Do svojich úspešnejších akcií v roku 2009 Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci právom si zaradí aj Republikovú súťaž zo slovenského jazyka, ktorá tu prebiehala v sobotu 9. mája. Okrem tej súťažnej dimenzie mala aj edukatívu a zábavnú zložku.
 V otváracom ceremoniáli predovšetkým žiakov, ktorí sa vďaka svojím vedomostiam z materinského jazyka dostali až na najvyššiu priečku súťaže v Srbsku, ale aj pedagógov a hostí, privítal a oslovil Ján Brna, riaditeľ hostiteľskej ZŠ. O význame podujatia a jeho prínose k zveľadeniu slovenčiny na týchto priestoroch hovorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, a súťaž otvorila Gorica Jančićová, predstaviteľka Republikového ministerstva osvety, ktoré finančne podporilo toto podujatie. V primeranom kutúrno-umeleckom programe na školský život cez žiacke okuliare pomohli nám nakuknúť členovia žiackeho orchestra, chóru, a pravdaže recitátori a mladí divadelníci.

Materčinu majú v malíčku

 Štyridsaťštyri žiakov z 12 základných škôl zasmerovalo v sobotu 15. mája t.r. na základnú školu Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch. Reč je, pravda, o účastníkoch Republikovej súťaže siedmych a ôsmych tried základných škôl zo slovenského jazyka v školskom roku 2009/2010. Výsledky ktorej jednoznačne potvrdili, že väčina z nich naskutku má gramatiku a teóriu literatúry materinského jazyka v malíčku. O to sa, pravda, pričinili oni sami, ale aj ich učiteľky a učitelia slovenčiny, ktorí zároveň absolvovali schôdzku Aktívu.
 Že to v „meraní vedomostí“ naskutku šlo do tuhého, najlepšie vidno z toho, že sa o prvé miesto rozdelili dve žiačky s rovnakým počtom bodov: Anna-Mária Babincová z Kovačice (19) a Lýdia Speváková z Báčskeho Petrovca (19), 2. miesto obsadila Daniela Čániová zo Starej Pazovy (18,5) a 3. miesto Tina Bokorová (18) z Padiny. Štvrtá bola Denisa Miháľová z Kysáča (17,5)  až päť dievčat sa ocitlo na piatom mieste s rovnakým počtom bodov (17): Jaroslava Majerová (B. Petrovec), Anna Madacká (Kysáč), Rastislava Imreková (Pivnica), a Kristína Hricová (S. Pazova). Medzi ôsmakmi si najlepšie počínali: 1. Marína Chrťanová z Kysáča (19,5), 2. Svetlana Vrbovská z B. Petovca (19), 3. Zlatko Gajan z Padiny (18,5); len trošku menej znalosti alebo šťastia (?) mali: 4. Katarína Viergová z Aradáča(18), 5. Miroslava Šimovičová z B. Petrovca a Mirka Maja Kámaňová z Pivnice (17,5)...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov