This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

 AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY (AUS) v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov (ASP) a Výborom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) poslalo výzvu profesorom slovenčiny a profesorom triednej výučby, aby sa zúčastnili na okrúhlom stole, ktorý prichystali na tému Aktuálne otázky vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 16. septembra 2011 v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
 Na poradu prišli učitelia slovenčiny a po jeden učiteľ triednej výučby z väčšiny základných škôl vo Vojvodine, kde sa vyučuje aj po slovensky. Okrem učiteľov z Báčky, boli tu učitelia zo Sriemu a nechýbali ani Banátčania. Dokopy zo 40 učiteľov sa pokúsilo spoločne doriešiť cieľ okrúhleho stola. A ten bol: vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacich štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012 a možnostiach ich uplatnenia.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_okruhly-stol-02.jpg

 Mária Andrášiková, predsedníčka AUS, privítala prítomných, ako i predsedníčky ASP Vieru Boldockú, Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaeDr. Svetlanu Zolňanovú a podala úvodné napomenutia. Potom odovzdala slovo redaktorke Ústavu pre vydávanie učebníc v Novom Sade Mariene Korošovej, koordinátorke vo Výbore pre vzdelávanie NRSNM. Korošová ešte raz zvážila aktuálnu situáciu, ktorá sa v práci učiteľov vyžaduje od tohto školského roku. Učitelia museli vzdelávacie štandardy zaradiť do svojich školských programov. Keďže to nie je jednotne doriešené na úrovni Ministerstva školstva, ponechali na školy alebo samotných učiteľov, aby tie štandardy sami vypracovali, a potom aj uplatňovali. Preto, aby veľmi neblúdili a mali príbližne (ak nie aj celkom identické) štandardy, slovenčinári sa stretli na tomto okrúhlom stole. Ako povedala pani Korošová, tu sa pokúsili zladiť školské programy, keď ide o učiteľov slovenčiny, ale i učiteľov triednej výučby.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_okruhly-stol-01.jpg

Učitelia už do 15. septembra museli do školských programov vniesť kritériá a zaslať ich do školskej správy. Ale ako bolo počuť na seminári, ani na úrovni pokrajiny a ministerstva táto aktuálna problematika ešte nie je uzavretá, a ešte stále prebiehajú semináre podobného zamerania aj na vyšších úrovniach.
 Keď ide o štandardy v oblasti vyučovania slovenského jazyka, tie sú vypracované pre tieto štyri oblasti: čítanie s porozumením, písomné vyjadrovanie, gramatika a literatúra. V rámci štandardov sú aj tri stupne, resp. úrovne, ktoré sa učitelia pokúsia spracovať na jednotlivých hodinách. Stupne pri jednotlivých segmentoch spracovania látky sú štandardný, stredný a pokročilý. Koordinátorka Korošová ozrejmila aj skratky, ktoré sa používajú pri takejto systematizácii štandardov v školských programoch. Tie by si mali učitelia  zaznačiť v poznámkovej časti programov, mesačných a ročných plánov.


b_580_380_16777215_00_images_spravy_okruhly-stol-04.jpg  

Slovenskí učitelia si pohovorili a diskutovali aj o štandardoch vo všetkých ročníkoch a jednotlivé učiteľky vyniesli príklady ako ich zvládli a riešili vo svojich školách. Od učiteľov sa očakáva, že od tohto roku pri ich ročných tematických a globálnych plánoch majú byť priložené aj štandardy. Tých sa potom učitelia majú pridržiavať aj pri výklade školskej matérie, ale aj pri skúšaní žiakov.

  b_580_380_16777215_00_images_spravy_okruhly-stol-03.jpg     Jaroslav Čiep, redaktor Hlasu ľudu
24. 9. 2011 • 39 /4458/ • HLAS ĽUDU, s.33    

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov