„A práve preto AUS svojím jestvovaním bude dôležitým faktorom pri riešení početných problémov v zachovávaní nielen nášho jazykového povedomia, ale aj pri uchovávaní národného povedomia v slovenských spoločenstvách. Vlastne vyučovanie a pestovanie materčiny (čo je aj základným poslaním AUS) je hlavnou zárukou našej SEBAZÁCHRANY!“

AUS – zatiaľ jediné vyprofilované učiteľské združenie, ktoré pôsobí v rámci Asociácie slovenských pedagógov (ASP).

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí