This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: O krajanských prioritách a problémoch

V piatok 8. decembra v Bratislave v organizácii Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zorganizovali stretnutie členov expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenskej republiky na tému strategických a aktuálnych otázok ďalšieho posilňovania spolupatričnosti Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo pokračuje v Kovačici, Padine a v Pivnici

Divadelné predstavenie Únos starkých skonštruovali  naši žiaci nižších a vyšších ročníkov. Najprv vystúpili v sarvašskej slovenskej základnej škole a potom táto nekaždodenná divadelná karavána cestovala smerovala do slovenských základných škôl vo Vojvodine.

Čítať ďalej: Makovička je plnoletá

Hoci bola sobota, v zborovni a v učebniach v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 25. novembra od rána bolo rušno. Prebiehal tam Výtvarný tábor Makovička, 18. v poradí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo
 Hovorí sa, že aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.  Prvé kroky urobila Asociácia slovenských pedagógov,  keď bol urobený projekt na putujúce divadlo, ktorého autorkou a koordinátorkou je Mária Andrášiková. Divadlo skonštruovali  žiaci Základnej školy Jána Čajaka nižších a vyšších ročníkov a potom sa už chystali na vystúpenie najprv do sarvašskej slovenskej základnej školy a potom do slovenských základných škôl vo Vojvodine. 

Čítať ďalej: 44. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

November je ustáleným termínom, keď sa v rámci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zídu milovníci poézie a prózy, a to iba s jedným cieľom - nechať čím lepší dojem na porotu, ktorá hodnotí ich prednes. ...

Čítať ďalej: Cena Samuela Tešedíka 2017
 
Udelili vzácne učiteľské ocenenie
 
V Nadlaku v dňoch 13. a 14.októbra bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a 8.seminár slovenských dolozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.

Čítať ďalej: 1. ročník seminára pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme
15. a 16. septembra 2017 v PU Včielka v Báčskom Petrovci prebiehal seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.
V piatok podvečer sa za prítomnosti početných hostí zo Školskej správy v Novom Sade, Veľvyslanectva SR v Belehrade, predstaviteľov Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku zaznamenalo 10. výročie  pôsobenia  Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Združenie sa rozhodlo morálne oceniť naše ustanovizne a inštitúcie   PAMÄTNÝMI LISTAMI, ktoré v roku 2017 udelilo prvýkrát. 
V sobotu pokračovala pracovná časť stretnutia, na ktorej úvodnú prednášku mala logopedička Zdenka Maďarová a potom učiteľky z jednotlivých ustanovizní z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Budapešti, Sarvaša, Komloša, Békešskej Čaby a Nadlaku prezentovali svoju prácu.  

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v Pukanci (Slovenská republika) zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Ľudmile Šomrákovej z Rumunska, Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca zo Srbska, Anne Kondácsovej z Maďarska. Pamätný list sa udelí Alžbete Vancu z Rumunska, Valérii Petöfiovej z Maďarska a Márii Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice zo Srbska. Cena bude udelená 13. októbra v Nadlaku v Rumunsku na 8. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov

Čítať ďalej: Piata Biblická olympiáda
 
Biblická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. Ide už o piaty ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý v sobotu 6.mája prebiehal na Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci.

Čítať ďalej: O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí...

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských komunít v oblasti vzdelávania a školstva v najbližšom období sa v kongresovej sále hotela Družba v Bratislave v piatok 12. mája 2017 zaoberalo v poradí 5. zasadnutie predmetnej sekcie.

Čítať ďalej: Seminar v Žilinskom kraji

Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia sa uskutočnil od 26. do 29.apríla 2017 za organizácie Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa zúčastnili učitelia zo Srbska a Maďarska.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov