This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: V ÚKVS v Novom Sade - Za slnkom napoludnie

Publikáciu o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem Za slkom napoludnie v utorok 8.decembra slávnostne vyprevadili na cestu k čitateľom. Večierok venovaný prezentácii tohto knižného vydania autora Dr.Sc. Jána Babiaka v z Kulina bol v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Vydavateľom knihy, ktorú vytlačili v 300 exemplároch, je Asociácia slovenských pedagógov...

Čítať ďalej: Príručka zo slovenského jazyka autoriek z Kovačice - Slovenčina ako hračka

Po Krátkej gramatike slovenského jazyka pre žiakov vyšších ročníkov, ktorá vyšla tlačou v uplynulom roku, jej autorky Zuzana Lenhartová a Anna Hrková, profesorky slovenského jazyka a literatúry, pripravili ďalšiu príručku. Podľa slov recenzentky profesorky Márie Kotvášovej-Jonášovej mala by zrozumiteľnou, nenáročnou a jednoduchou formou otvoriť dvierka do sveta ľahkej slovenčiny.

Čítať ďalej: Výtvarný tábor pre žiakov v Báčskom Petrovci Makovička

V zborovni a v učebniach Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci aj minulý víkend bolo rušno. Po seminári zo slovenčiny predminulú sobotu 28.novembra v petrovskej škole usporiadali ďalšie podujatie, a bol to Výtvarný tábor Makovička, ktorú škola organizuje už šestnástykrát. Tohtoročnú Makovičku organizátori tematicky naladili na symboliku čísel, či už ide o čísla v magickom, alebo v mytologickom význame.

Čítať ďalej: Realizácia projektu Moji slovenskí predkovia

V piatok 20. novembra 2015 na ZŠ 15. októbra v Pivnici boli udelené žiakom a učiteľom odmeny za najúspešnejšie práce na súbehu Moji slovenskí predkovia v organizácii Asociácie slovenských pedagógov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na projekte sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí navštevujú základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským ako i žiaci, ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry  na základných a stredných školách. Prvá cena za vypracovaný rodokmeň sa dostala do rúk Valentíne Imrekovej z Pivnice a Zlatkovi Klinovskému zo Selenče, kým v kategórii stredných škôl bola najúspešnejšia žiačka staropazovského gymnázia  Marína Bzovská.

Čítať ďalej: 42. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

V Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 7.novembra usporiadali tradicnú Rozhlasovú sútaž mladých recitátorov. Organizátorom tohtorocného skutocne masového recitacného podujatia bola Rubrika programu v slovenskej reci RNS. Úradujúci šéfredaktor Ján Širka všetkých prítomných privítal a pripomenul, že sa na sútaž prihlásilo až 76 úcastníkov.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom

Vo štvrtok 29. októbra 2015 v priestoroch Domu národností v Szegede prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom s nasledovným rokovacím poriadkom:

1. Vyhodnotenie projektov uskutočnených v roku 2015
2. Ustálenie spoločných projektov na rok 2016
3. Podpis Dohody o spolupráci na rok 2016

Čítať ďalej: Rok v znamení Ľudovíta Štúra

  Meno známe každému – najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka, účastník Slovenského povstania, zanietenec – romantik. Narodený 28. októbra 1815. Preto práve základná škola v Kysáči, nesúca jeho meno, oslávila jubileum jeho narodenia – 200 rokov a zároveň aj Deň školy.

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka

Filozofická fakulta v Novom Sade bola v piatok 16.októbra strediskom stretnutia popredných jazykovedcov, historikov, literátov, keď tu prebiehala Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka. Na konferenciu prišli iba s jedným cieľom - prezentovať svoje poznatky o slovenských vojvodinských dejinách, literatúre a jazyku a vypočuť si vedecké poznatky svojich kolegov.

Čítať ďalej: VI Stretnutie slovenských dolnozemských učiteĺov Späté s Cenou Samuela Tešedíka

Okrem tradičného Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré sa v rámci SLovenských národných slávností realizuje v Petrovci, každoročne sa uskutoční ešte jedno stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré je putovného rázu v rámci krajín Dolnej zeme a späté je aj s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Toto stretnutie je pracovné a ide o odborný seminár, ktorý všetkým účastníkom prináša nové poznatky.

Čítať ďalej: Všetko najlepšie do nového roku 2016!

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

5. septembra 2015 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.
V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová; za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov