This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Komisia na udelovanie Ceny Samuela Tesedika 1

V sobotu 07. septembra 2019 v Banskej Bystrici zasadala Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran  a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

 

Slávnostné udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka bude 11. októbra 2019 na  Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole  a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku na X. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov.

Komisia na udelovanie Ceny Samuela Tesedika 2

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov