This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Sakralne_stavby_vo_vyucovani-1.jpg
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave zorganizoval v dňoch 18. až 22. apríla 2016 metodický kurz pre učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Vzdelávací program mal názov: Využitie sakrálnych stavieb vo vyučovaní prostredníctvom zážitkového učenia.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Sakralne_stavby_vo_vyucovani-2.jpg
 
Účastníci z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Srbska, ubytovaní boli v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre a boli rozdelení do dvoch skupín, ktoré viedli lektorky PaedDr. Mária Onušková a Mgr. Beata Juráková. Organizáciu mala na starosti Mgr. Ľudmila Ábelová.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Sakralne_stavby_vo_vyucovani-3.jpg
 
V pondelok frekventanti kurzu získali základné informácie a charakteristiku období, v ktorých vznikali sakrálne stavby, dozvedeli sa o slohoch v histórii vo svete a na Slovensku, pracovali s literatúrou/beletriou zobrazujúcou sakrálne stavby a nechýbala ani dielňa tvorby, rozvoja a skvalitnenia pozitívnej klímy v triede.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_Sakralne_stavby_vo_vyucovani-4.jpg
 
Učitelia počas náučnej exurzie v utorok navštívili sakrálne pamiatky späté so životom ľudí: Sv. Baziliku, kostol Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach a kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, najstarší v strednej Európe.
V stredu si obzreli sakrálne pamiatky ako historické a architektonické objekty v Bratislave: Blumentálsky kostol, katedrálu svätého Martina a Františkánsky kostol. Vo štvrtok nasledovali náčuvy v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Modre a návšteva dvoch Evanjelických kostolov, slovenského a nemeckého v Modre.
Počas exkurzie učitelia zhromažďovali materiály na tvorbu denníka, pracovného zošita s aktivitami o konkrétnej sakrálnej stavbe, potom navrhli konkrétnu vyučovaciu hodinu a na záver kurzu to aj úspešne prezentovali. Tento bohatý a výborne zorganizovaný seminár vyfinancovalо Ministerstvo vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a prepravu pre učiteľov zo Srbska finančne podporila NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúch v zahraničí.
 
foto: Michal Ďurovka
zdroj: www.rada.org.rs

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov