This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_1.jpg
V dňoch  27. až 30. apríla 2016 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po piatykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre profesorov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_2.jpg
Zo Srbska sa ho účastnilo 41 profesorov zo základných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Báčskej Palanke a Čeláreva. Tiež sa ho po druhýkrát zúčastnili i študetnti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Okrem účastníkov zo Srbska na seminári boli prítomní i profesori z Maďarska a Česka.
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_3.jpg
Žilinčania aj tohto roku frekventantom seminára ponúkli zaujímavé prednášky z oblasti dejín a projektového manažmentu. Prednášky prebiehali v amfiteátri budovy Žilinského samosprávneho kraja, v stredných školách v Žiline a na Základnej škole v Zubrohlave.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_4.jpg
 
Menovite boli spracované témy 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny, problematika Matice slovenskej v slovenskej diaspóre v súčasnosti, tematika Slovenska a Československa ako i príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania.
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_5.jpg
 
Neoddeliteľnou zložkou teoretickej časti seminára boli výlety po žilinskom regióne – návšteva Oravského hradu, pivovaru v Terchovej, kúpeľného mestečka v Rajeckých Tepliciach, tiež najmladší orloj na svete s astrolábom – ciferníkom s astronomickými údajmi v Starej Bystrici. Nevystala ani prehliadka Národného domu v Martine a umelecké zážitky z divadelného predstavenia Kontrabas.
Zdroj: www.rada.org.rs
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_6.jpg
 
Žilinský samosprávny kraj zabezpečil pre všetkých účastníkom seminára ubytovanie so stravovaním, ako i program s výletmi.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_07_V_ziline_na_odbornom_seminari_7.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov