This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Selenča - seminár na aktuálne témy

V dňoch 30. novembra a 1. decembra v Základnej škole Jána Kollára v Selenči prebiehal akreditovaný dvojdňový seminár pre osvetových pracovníkov základných a stredných škôl. Zúčastnilo sa na ňom 147 učiteľov, pedagógov a riaditeľov početných škôl, kde sa vyučuje po slovensky.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2013_Metodicky-seminar-pre-ucitelov.jpg
Príhovory na začiatku metodického seminára
V úvode seminára riaditeľka hostiteľskej školy a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku PaedDr. Svetlana Zolňanová privítala účastníkov a hostí – prednášateľov z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Krátko na úvod sa prihovorila a podstatu seminára ozrejmila PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. Potom predstavila aj svoj tím spolupracovníkov, ktorí pracovali s jednotlivými skupinami účastníkov seminára, a tvorili ho: Mgr. Lucia Lenická, Mgr. Tomáš Šimíček, Mgr. Michal Sýkora, odborníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavy, a Mgr. Milena Partelová.
O seminár vládol neočakávane veľký záujem, keďže témy, ktoré boli spracované, sú veľmi aktuálne a pálčivé. Hovorilo sa o riadení ľudských zdrojov, o ľudských právach vo výchovno-vzdelávacom procese, o patologických javoch na školách, o šikanovaní v školskom prostredí, o hodnotení zamestnancov a o tvorbe projektov. Seminár zorganizovala ZŠ v Selenči za pomoci Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, NRSNM v Srbsku a finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.
J. Berédi-Ďuky
8. 12. 2012 • 49 /4520/ • HLAS ĽUDU, s. 32

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov