This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Tvorba a priateľstvo predovšetkým

Už tretí rok Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci organizuje nezvyčajný seminár: jeho účastníci sú žiaci základných škôl, kde sa výučba koná (aj) v slovenskom jazyku. Predvlani si na tomto svojom seminári mladí frekventanti potykali s vybranými slovami, vlani sa naučili, ako sa robí školský časopis a svoj vlastný Čaroslov si aj vytvorili. Teraz na svoje prišli školáci, ktorí majú umelecké vlohy, a výsledok ich tvorby v troch dielňach bol spoločný kultúrno-umelecký program. Učiteľky, ktoré sprevádzali svojich žiakov, využili toto pravidelné stretnutie na zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

Seminár pod názvom Tvorba v znamení priateľstva zorganizovala spomenutá petrovská ZŠ v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a Výborom pre vzdelávanie NRSNM a finančne ho podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prebiehal v sobotu 10. decembra 2011 a zúčastnili sa v ňom žiaci z desiatich škôl: z Kovačice, Padiny, Aradáča, zo Starej Pazovy, Selenče, z Pivnice, Kysáča, Hložian, Kulpína a Báčskeho Petrovca.

Vo vstupnej hale hostiteľskej školy vyše 40 žiakov a 15 profesorov pri otvorení seminára privítala Vlasta Werleová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ J. Čajaka, a o priebehu tvorivej soboty hovorila Mária Andrášiková, profesorka slovenčiny, iniciátorka a svojrázna duša týchto seminárov. Potom sa žiaci podľa afinít rozdelili do troch dielní: dramatickej, literárnej a hudobnej, kde s nimi pracovali profesorky Jarmila Pantelićová, Anna Speváková a Mariena Stankovićová-Kriváková. Vlastne ich vedúce dielní len usmernili, ponúkli témy na umelecké prejavenie a potom sa už pracovalo po skupinách. Výsledkom bol kvalitný program všetkých účastníkov seminára, kde odzneli slohové práce, recitácie, scénky, hudobné čísla, spev. Perličkou bola báseň, ktorá vznikla na literárnej dielni, na hudobnej bola zhudobnená a v záverečnom asi 50-minútovom programe aj zahraná a zaspievaná...

Medzičasom, po obedňajšej prestávke, žiaci a profesori navštívili Dom Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka, Gymnázium Jána Kollára a gymnaziálny internát, kde sa im venovali v úlohe sprievodkýň Zdenka Chalupková, Marta Pavčoková a Daniela Koruniaková. Organizátori sa snažili vyhovieť i osobitnému želaniu účastníkov seminára – chceli totiž navštíviť aj Galériu Zuzky Medveďovej, kde bola postavená prestížna výstava 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku – ale sa im to nepodarilo, lebo vyše 50 záujemcom nebol dovolený vstup do galérie pred oficiálnym otvorením výstavy...

Anna Francistyová,redaktorka Hlasu ľudu,

17.12.2011 ˑ 51/4470/ ˑ HLAS ĽUDU, s. 35

 FOTOZÁBERY z TRETIEHO ŽIACKEHO SEMINÁRA

 

... práca v dielňach...

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-01.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-02.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-03.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-04.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-05.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-06.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-07.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_praca-v-dielnach-08.jpg

 

... obedňajšia prestávka a návštevy ...

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-01.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-02.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-03.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-04.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-05.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-06.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-07.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-08.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-09.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-10.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-11.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_obednajsia-prestavka-a-navstevy-12.jpg

... záverečný spoločný program ...

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-01.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-02.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-03.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-04.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-05.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-06.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-07.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-08.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-09.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-10.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-11.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-12.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-13.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-14.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-15.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-16.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-17.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-18.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-19.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_zaverecny-spolocny-program-20.jpg

 

Účastníci III. žiackeho seminára TVORBA V ZNAMENÍ PRIATEĽSTVA

 (10. decembra 2011 v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci):

Andrea Koruniaková (Kulpín)

Vladimír Zima (Kulpín)

Blanka Gažová (Kulpín)

Michaela Kukučková (Hložany)

Melina Korčoková (Hložany)

Alexander Dimitrov (Hložany)

Ruben Gages (Aradáč)

Kristína Kužiaková (Aradáč)

Martina Macková (Aradáč)

Alexandra Cvetkovićová (Padina)

Blažena Pavelová (Padina)

Andrea Farkašová (Padina)

Martin Chrťan (Kovačica)

Martina Čížiková (Kovačica)

Hana Čížiková (Kovačica)

Dušana Babincová (Kovačica)

Monika Mandáčová (Pivnica)

Lýdia Vinkovićová (Pivnica)

Jarmila Valentíková (Pivnica)

Tatiana Krížová (Selenča)

Viktória Fačarová (Selenča)

Andrej Kolár (Kysáč)

Jaroslav Poničan (Kysáč)

Michaela Milota Miháľová (Kysáč)

Klára Horvátová (Stará Pazova)

Michaela Lešťanová (Stará Pazova)

Ivan Kožík (Stará Pazova)

Ema Ponigerová (Petrovec)

Maxim Mištec (Petrovec)

Nataša Falbová (Petrovec)

Petra Častvenová (Petrovec)

Rebeka Čižmanská (Petrovec)

Denisa Rybovičová (Petrovec)

Darina Bažíková (Petrovec)

Agneša Labátová (Petrovec)

Kristína Turčanová (Petrovec)

Jana Šramková (Petrovec)

Laura Pantelićová (Petrovec)

 

Učitelia:

Mária Andrášiková

Anna Speváková 

Jarmila Pantelićová

Tatiana Mitićová

Vladislava Lovásová

Gabriela Gubová

Mária Kotvášová

Jaroslava Staňová

Jaroslava Števková

Anna Čemanová

Mariena Stankovićová-Kriváková

Katarína Topoľská

Jarmila Vargová

b_580_380_16777215_00_images_spravy_tvorba-a-priatelstvo_spolocna_fotka_ucastnikov_tretieho_seminara1.jpg

účastníci tretieho saminára pre žiakov TVORBA V ZNAMENÍ PRIATEĽSTVA

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov