This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Etnicita a viacjazyčná výchova – 7. seminár pre žiakov základných škôl

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-00a.jpg

V nadväznosti na predchádzajúce semináre pre žiakov základných škôl a predovšetkým na ten minuloročný, v sobotu 21. novembra 2015 v Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci prichystali jednodňový seminár pod názvom Etnicita a viacjazyčná výchova – 7. seminár pre žiakov základných škôl.Určili ho pre žiakov od 5. po 8. ročník z vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou a pre ich učiteľov slovenčiny. Okrem účinkujúcich domácich žiakov do Petrovca na seminár pricestovali aj z Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian a Kulpína a dokopy ich bolo zo 70.

Aj siedmy žiacky seminár v organizácii Asociácie slovenských pedagógov zamerali na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine. Cieľ projektu podľa slov predsedníčky ASP a koordinátorky projektu profesorky Márie Andrášikovej je v upevňovaní a v zlepšení jazykovej zručnosti žiakov predovšetkým v materinskom jazyku. Seminár sa zrealizoval cez vzdelávacie dielne v oblasti viacjazyčnej výchovy. Na otázku, prečo viacjazyčnosť, Andrášiková odpovedala: „Preto lebo prispieva k zlepšeniu procesu myslenia a upevňuje kontakty medzi ľuďmi a ich kultúrami.“ So žiakmi v rámci dielní pracovali učiteľky slovenčiny, srbčiny, cudzích jazykov a umenia z Petrovca, a to profesorky Pantelićová, Filipovićová, Bukvićová, Hansmanová, Lačoková a Triašková.

Počas tohto jednodňového seminára žiaci najprv navštívili niektoré vzdelávacie, národné a kultúrne inštitúcie v Petrovci, kde si rozdelili úlohy a po návrate do školy podľa vlastného výberu pracovali vo viacjazyčných dielňach. Napokon z utvoreného a vopred zozbieraného materiálu skompletizujú obsah, ktorý bude verejnosti predstavený v ďalšom čísle spoločného internetového časopisu Čaroslov. Ten si záujemcovia budú môcť prelistovať na adrese www.caroslov.rs.

Paralelne s prvým v petrovskej základnej škole prebiehal i druhý projekt: pre žiakov, ktorí sa slovenčinu učia iba fakultatívne Aj my sa učíme po slovensky v organizácii Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Na ňom sa zúčastnilo 30 žiakov z Čelareva, Báčskej Palanky a Nového Sadu. So svojimi učiteľkami sa títo žiaci oboznamovali so školou, kultúrnymi a národnostnými pamiatkami v prostredí, kde sa slovenčina vyučuje ako materčina. Pre žiakov z Banátu druhá časť projektu sa uskutoční v Kovačici.

Jaroslav Čiep

ZDROJ:  HLAS ĽUDU 48 / 4675 / 28. 11. 2015, strana 37

 

Jednodňový seminár pod názvom Etnicita a viacjazyčná výchova – VII. seminár pre žiakov základných škôl bol finančne zabezpečený prostredníctvom projektu a peňazí z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

FOTOZÁBERY

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-01a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-02a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-03a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-04a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-05a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-06a.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_01_09_seminar-07a.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov