This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Najlepší pôjdu na výlet

Najúspešnejší žiaci

Vyvrcholením súťaže detí zo škôl so slovenským vyučovacím jazykom v Srbsku z materinského jazyka je Republiková súťaž zo slovenského jazyka. Tohto roku ju úspešne zrealizovali v piatok 23. mája v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. V spoločnosti svojich pedagógov sem pricestovali žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy, ktorí sa svojimi vedomosťami osvedčili na nižších úrovniach tejto súťaže. V Petrovci teda súťažilo 48 žiakov z 12 škôl z celej Vojvodiny. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Po minútke ticha venovanej obetiam záplav a živelnej pohromy súťažiacich a učiteľov v mene domácich privítal riaditeľ školy Ján Brna. O význame podujatia a jeho prínose k zveľadeniu slovenčiny na týchto priestranstvách hovorila PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Po rozdelení do skupín žiaci v štyroch učebniach riešili testy, ktoré prichystala univerzitná profesorka Dr. Anna Makišová.

Po ukončení lehoty na riešenie testov, kým hodnotiaca komisia v zložení predsedníčka Dr. A. Makišová a členky Mr. Zuzana Týrová, Jasna Uhláriková, Alena Pešková a Mariena Korošová hodnotila odpovede, žiakom usporiadali poznávaciu prechádzku Petrovcom a návštevu tunajšieho gymnázia, Galérie Zuzky Medveďovej a Matice slovenskej v Srbsku.

Súťaž uzavreli dohovorom, že si každý účinkujúci zaslúžil päťku zo slovenčiny a vyhlásili najúspešnejších žiakov, ktorí sa potešili aj týždňovému pobytu v Slovenskej republike v júni tohto roku. Medzi žiakmi 8. ročníka vynikli Vladimír Zima z Kulpína a Rebeka Majdlíková z Padiny, ktorí získali prvé miesto, druhá bola Katarína Rumanová zo Starej Pazovy a tretia Hana Čížiková z Kovačice. V kategórii žiakov 7. ročníka excelovala Ivona Bírešová z Kovačice, na druhom mieste zakotvil Dávid Kalko z Pivnice a tretie miesto obsadila Emília Jana Pálešová z Erdevíka.

Súťaž svojou prítomnosťou poctili aj predstavitelia školskej správy z Nového Sadu – náčelník Petar Viđikant a Ondrej Molnár.

                                                                                                                        Jaroslav Čiep

22 /4597/  31.5.2014  HLAS ĽUDU, s.31

FOTOZÁBERY Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽE

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Najlepsi_pojdu_na_vylet_najlepsi-pojdu-na-vylet-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Najlepsi_pojdu_na_vylet_najlepsi-pojdu-na-vylet-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Najlepsi_pojdu_na_vylet_najlepsi-pojdu-na-vylet-4.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2014_Najlepsi_pojdu_na_vylet_najlepsi-pojdu-na-vylet-5.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov