This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
b_580_380_16777215_00_images_spravy_asp_Rozhlasova-sutaz2.jpgRekordný počet účastníkov
 
Tradičné jesenné stretnutie mladých milovníkov krásneho slova a jeho umeleckého prejavu odznelo na obvyklom mieste – v Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 10. novembra. Radosť zo stretnutia neskrývali tak mladí recitátori a ich učitelia, ako i organizátori – členovia redakcie Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad.
 
Odmenení recitátori s predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM a členmi odbornej poroty. Už v úvodnom príhovore Milina Florianová, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie, s potešením kvitovala, že aj toto stretnutie je dôkazom, že láska ku krásnemu slovu stále pretrváva, a zdôraznila, že v tomto roku sa na súťaž prihlásil rekordný počet účastníkov. Auditórium oslovil i generálny riaditeľ Rádio-televízie Vojvodina Siniša Isakov. 
Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM, sa poďakovala osvetovým pracovníkom – recitačným inštruktorom, že vštepujú deťom lásku k literatúre, k umeleckému prednesu, k herectvu. Mladým recitátorom zaželala, aby zotrvali v tejto svojej záľube, lebo ich to obohatí a dokonca možno vďaka nej budú z nich raz dobrí herci, moderátori, novinári, spoločenskí pracovníci. Pred otvorením recitačnej súťaže zverejnila dve novinky, ktoré navyše motivovali mladých recitátorov: ako darček plus víťazi jednotlivých kategórií dostávajú cestu do Bratislavy na Mikulášske oslavy, ktoré organizuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, a zároveň budú angažovaní na Prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove ako členovia detskej odbornej poroty.
V odbornej porote, ktorá hodnotila výkony účastníkov 39. Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov, boli Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka, Jana Lačoková a Ján Širka, členovia. Súťaž ako moderátorka koordinovala Marína Chorvátová. Po vystúpení všetkých 68 recitátorov porota mala veru dosť práce a veríme, že aj dilem. V závere súťaže K. Melegová-Melichová v mene odbornej poroty s potešením kvitovala veľký počet recitátorov, ale aj prítomnosť prostredí, ktoré sa už roky na súťaži nezúčastňovali, akými sú Laliť, Šíd a Susek. Poďakovala sa osvetovým pracovníkom, že robia na tom, aby kultúra nášho hovoreného slova, nášho materinského jazyka bola vyššia a všetkým účastníkom za to, že sa venujú krásnemu slovu.
A tu sú aj výsledky tejto peknej umeleckej súťaže. V prednese poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl vystúpilo 20 recitátorov a 1. miesto obsadila Jana Viergová z Aradáča (učiteľka Soňa Zahorcová), 2. miesto Laura Pantelićová z Petrovca (učiteľka Miluška Anušiaková-Majerová) a 3. miesto Jelena Miščevićová z Nového Sadu (učiteľka Milina Struháriková). V prednese prózy (10 účastníkov) 1. cenu získala Miluška Vranková z Kysáča (Ľudmila Berediová-Stupavská), 2. cenu Martina Čížiková z Kovačice (Mária Kotvášová) a 3. cenu získal Vladimír Fábry z Čelareva (Mária Kukučková-Supeková). Spomedzi recitátorov najpočetnejšej skupiny – prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl (26 účastníkov) 1. miesto obsadil Martin Krajčík z Petrovca (M. Anušiaková-Majerová), 2. bola Jana Rumanová zo Starej Pazovy (Lýdia Gedeľovská) a 3. miesto obsadil Martin Chrťan z Kovačice (M. Kotvášová). V kategórii stredoškoláci a študenti (12 recitátorov) sa víťazom stal Ján Chrťan, študent z Kovačice (Mária Kotvášová), 2. cenu získala Anna Berédiová z Gymnázia Jána Kollára v Petrovci (Marta Pavčoková) a 3. cenu Michaela Kočišová, predstaviteľka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove (Anna Simonovićová).
Aj toto sústredenie mladých milovníkov krásneho slova a ich učiteľov podporili Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Matica slovenská v Srbsku a Asociácia slovenských pedagógov.
A. Francistyová
Redaktorka Hlasu ľudu
17. 11. 2012 • 46 /4517/ • HLAS ĽUDU, s.36
 
 
Nositeľom projektu 39. ROZHLASOVÁ SÚŤAŽ MLADÝCH RECITÁTOROV je Asociácia slovenských pedagógov. Projekt vzpracovala PaedDr. Svetlana Zolňanová.
 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov