This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
b_580_380_16777215_00_images_spravy_asp_VieraBoldocka.jpgV Selenči 5. až 7. októbra bolo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom po prvýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: Viera Boldocká zo Srbska (na snímke), Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska a Zuzana Medveďová z Maďarska.
J. Berédi
 
Udelili Cenu Samuela Tešedíka
V Selenči v dňoch 5. až 7. októbra bolo 3. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom sa stretli učitelia z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Cieľom bolo vymeniť si skúsenosti v oblasti vzdelávania a po prvýkrát udeliť Cenu Samuela Tešedíka pedagogickým pracovníkom mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. 
Cenu Samuela Tešedíka udeľujú Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Čabianska organizácia Slovákov, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Nositeľmi ceny na rok 2012 sa stali Viera Boldocká zo Srbska, Mgr. Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska a Zuzana Medveďová z Maďarska, ktorá ospravedlnene na udeľovanie ceny neprišla. Odmeneným pedagógom odovzdali medaily, ktoré majú na averze reliéfny portrét Samuela Tešedíka, diplom s uvedenými základnými údajmi o laureátovi a oblasť, z ktorej bola cena udelená, ako i peňažnú časť odmeny. Laureátom zablahoželal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík. Za uznanie sa každý odmenený osobitne poďakoval. V rámci umeleckej časti programu Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka predviedli kratší umelecký program pozostávajúci zo zborových piesní autora PaedDr. Juraja Súdiho. Program moderovala Monika Zolňanová.
b_580_380_16777215_00_images_spravy_asp_Cena-Samuela-Tedesika-2.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_asp_Cena-Samuela-Tedesika-3.jpg
 
b_580_380_16777215_00_images_spravy_asp_Cena-Samuela-Tedesika-4.jpg
 
Nositelia Ceny Samuela Tešedíka na rok 2012 Viera Boldocká zo Srbska, Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska
Juraj Berédi-Ďuky
13. 10. 2012 • 41 /4512/ • HLAS ĽUDU, s. 32

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov