This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................533.776,89 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................25.477,64

                                  Úhrne realizované príjmy:            599.254,53

Výdavky:

Didaktický, kancelársky a iný materiál..................................60.146,72

Drobný inventar...................................................................180.488,86

Úhrady po zmluvách................................................................7.000,00

Trovy úhrad cestovných výdavkov..........................................2.000,00

Služby výkonu aktivít............................................................45.180,00

Trovy prepravy......................................................................15.000,00

PTT trovy...............................................................................20.605,96

Trovy reklamovania a propagandy.......................................110.392,00

Trovy reprezentácie(strava účastnikov seminárov)...............119.013,82

Trovy ostatných služieb............................................................5.000,00

Amortizácia vybavenia...........................................................25.477,64

Bankové trovy........................................................................14.449,18

Trovy poplatkov..........................................................................500,00

Negatívne menové rozdiely......................................................1.633,89

                                 

  Úhrne realizované výdavky:       606.888,07

 

Deficit (strovené prostriedky z minulého periodu)                 7.633,54

 

Prijmy po projektoch:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

Rozhlasová suťaž recitátorov.........................................................................600,00 eur 

Seminár pre žiakov Vyčarené čaro ľudových rozprávok............................1.200,00 eur

Posedenie so spisovateľom pre deti...............................................................500,00 eur

Moji slovenskí predkovia...............................................................................600,00 eur

Mladí dolnozemci........................................................................................1.500,00 eur

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov