This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici 3.apríla 2017 prebiehala Noc s Andersenom. Tento projekt sa realizoval v mnohých krajinách Európy, ale pre nás je dôležité, že sa po prvýkrát uskutočnik v Srbsku.

 

ZDROJ: Vzlet, máj 2017, s.4

 
 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov