This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
 
Biblická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. Ide už o piaty ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý v sobotu 6.mája prebiehal na Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci.
Zdroj: Hlas ľudu, 18-19 /4749 - 4750/ 6.-13.5.2017, s.29

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov