This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Školský rok 2008/2009

- Počiatky AUS vo Vojvodine (nerealizovaný)

- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS (nerealizovaný)

- Vypracovanie panelu:Príjimame, obohacujeme, odovzdávame! (nerealizovaný)

- Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách
 

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-002.jpg

Dvojdňový seminar pre žiakov Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách prebiehal v dňoch od 30. do 31. októbra 2009 v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Seminára sa zúčastnili 25 žaci z rozličných vojvodinských slovenských škôl (základné školy z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče a z Báčskeho Petrovca). Odborný garant projektu bola Mária Andrášiková prof. slovenského jazyka na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený ÚSŽZ v Bratislave a Výborom pre vzdelávanie NRSNM.Význam a ciele projektu:
1.modernizácia vyučovacieho procesu
2.zhodnotenie úrovne vedomostí žiakov učinkujúcich škôl a uznesenie uzáverov
3.nadviazať a upevniť priateľstvá, vzájomnú spoluprácu, výmenu vedomostí medzi žiakmi základných škôl
4.učitelia a žiaci, ktorí účinkovali na seminári môžu prezentovať výtvory tvorivých dielní na hodinách slovenského jazyka vo svojich matičných školách
 

 Projekt sa realizoval podľa programu seminára cez tri tvorivé dielne:
 I.dielňa – učebňa slovenčiny –sloh- rozprávočky z vybraných slov (tvorenie žiackych slohových prác) – vedúca Mária Andrášiková, prof. slovenského jazyka
 II.dielňa - učebňa výtvarnej kultúry –ilustrácie vybraných slov (rôzne techniky) – vedúca Daniela Triašková, prof. výtvarnej kultúry
 III.dielňa – učebňa informatiky –rozprávočky z vybraných slov v počítači (skenér, internet …) – vedúca Mária Milenkovićová, prof. informatiky  
 Výsledky svojej skupinovej práce žiaci prezentovali na videobime.
 Žiakom účastníkom seminára zabezpečený bol didaktický materiál, stravovanie, občerstvenie, ubytovanie, darčeky pre všetkých účastníkov seminára a motivačné odmeny.

 Uzávery účastníkov a komise:
Všetky napísané a potom prezentované rozprávky boli povšimnutiahodné, rozprávky mali originálne nápady, výstižné ilustrácie a úspešné spracovanie rozpávok v počítači.

 Uzávery účastníkov-žiakov:
- vynikajúca spolupráca v rámci pracovných skupín
- úspešná, vzájomná výmena vedomostí zo slovenského jazyka,výtvarnej kultúry a informatiky
- prekrásne dojmy z návštev: Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, obecnej knižnice Štefana Homolu, matičného domu a Národného múzea
- skvelé spoločné pobavenie na večernej žiackej zábave (žiacka besiedka)
- vznik a upevnenie nových priateľstiev
 

Odborný garant projektu
Mária Andrášiková

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov