This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Zoznam projektov (Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017)

1.       0324/RS/2017 Kalendárne zvyky a sviatky – IX. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučvacím jazykom slovenským

2.       0326/RS/2017 Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)

3.       0327/RS/2017 Čaroslov – spoločný internetový časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

4.       0328/RS/2017 Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine

5.       0434/RS/2017 Detská výtvarnícka kolónia Makovička

6.       0463/RS/2017 Rozhlasová súťaž recitátorov

7.       0466/RS/2017 Moji slovenskí predkovia

8.       0468/RS/ Posedenie so spisovateľom

9.       0469/RS/ Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme

10.   0481/RS/2017 O kvalite slovenskej detskej tlače  a učebníc vo Vojvodine

11.   0483/RS/2017 Z dejín vojvodinských Slovákov

12.   0486/RS/ Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež

13.   0527/RS/2017 Edukácia slovenských učiteľov prírodných a spoločenských vied

14.   0567/RS/ 2017 Výmenný zájazd žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci so žiakmi Slovenskej základnej školy v Sarvaši

15.   0583/RS/2017 Využitie príručky Matematika od stredoveku po 18. storočie vo výučbe matematiky

16.   0585/RS/2017 Žiaci žiakom

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov