This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Ako verbálne komunikovať

b_580_380_16777215_00_images_spravy_verbalna-komunikacia-1.jpg

Režisér Miroslav Benka s frekventantkami v prvom stupni workshopu


Kurz Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy trvá od septembra minulého roku v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prihlásilo sa zo 40 frekventantov zo všetkých regiónov Vojvodiny, ktorých rozdelili do 4 skupín. Ide o kreatívnu dielňu v podobe workshopu, v ktorej je práca zameraná na jednotlivca, a je to vlastne na seba nadväzujúce dvojstupňové školenie. V prvom stupni školenie je zamerané na teoretickú časť a v druhej viac na praktické nácviky. V tejto dielni školitelia pedagógov prvého a druhého stupňa ZŠ učia, ako kvalitnejšie pracovať pri príprave divadelného predstavenia a ako zlepšiť verbálnu komunikáciu žiakov. Vedúci edukačných modulov sú Ján Makan, Miroslav Benka, Milina Florianová, Dr. Ružena Šimoniová-Černáková a Anna Kovárová. Inak tento kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva školstva a vedy Republiky Srbsko na 24 hodín.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_verbalna-komunikacia-2.jpg


V práci so skupinkou v druhom stupni kurzu sme na moment vyrušili režiséra Jána Makana
Počas dvoch septembrových víkendov – 7. až 9. a 14. až 16. septembra – nácvik v druhom stupni konali s treťou skupinou frekventantov a zároveň v prvom stupni kurzu s poslednou štvrtou skupinou učiteliek. Dielne sa pravidelne uskutočňujú v Divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v miestnostiach Slovenského vojvodinského divadla. V rámci školenia absolventom kurzu prichystali edukačný materiál a po absolvovaní kurzu naplánované je poskytovať odbornú pomoc pedagógom pri ďalšej divadelnej činnosti v školách.   


 J. Č-p
22. 9. 2012 • 38 /4509/ • HLAS ĽUDU, S. 35

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov