This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Dňa 6. marca 2017 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka ASP Katarína Slavková .

Trojčlenná Dozorná rada preskúmala a preverila celkové hospodárenie ASP, pričom dospela k uzáveru, že všetky knihy a účty sú v súlade s platným zákonom a predpismi.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov