This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Udelili  Cenu  Samuela  Tešedíka
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-6.jpg
V Selenči v dňoch 5. až 7. októbra bolo 3. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom sa stretli učitelia z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Cieľom bolo vymeniť si skúsenosti v oblasti vzdelávania a po prvýkrát udeliť Cenu Samuela Tešedíka pedagogickým pracovníkom mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. 3. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a uskutočnilo sa v Základnej škole Jána Kollára v Selenči.
V mene hostiteľa, pedagogického zboru v Selenči a organizátora NRSNM v Srbsku hostí privítala PaedDr. Svetlana Zolňanová, riaditeľka školy a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. V príhovore vzdala hold učiteľskému povolaniu a všetkým pracovníkom, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove a vzdelávaniu mladých generácií v duchu slovenského národného povedomia. Keďže začiatok stretnutia padol práve na Svetový deň učiteľov (5. októbra) prítomným zablahoželala k tomuto sviatku. Na oficiálnom otvorení boli prítomní mnohí vzácni hostia z Maďarska, Rumunska, Slovenska a predstavitelia škôl zo Srbska. V rámci otváracieho programu účastníkom stretnutia sa prihovorili Michal Lasík, predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Viera Timarová, odborná inšpektorka v Ministerstve výchovy, výskumu, mládeže a športu Rumunska, prof. Ing. Igor Kosír, CSc., prorektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, JUDr. Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVV a ŠSR, a Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV. Česť otvoriť stretnutie mala skupina detí v ľudovom kroji, ktorá predviedla kratší umelecký program.
Po otvorení sa všetci presťahovali do reštaurácie Business klubu v Selenči, kde prvýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka a od tohto roku sa bude udeľovať každoročne. Cenu udeľujú Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Čabianska organizácia Slovákov, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Nositeľmi ceny na rok 2012 sa stali Viera Boldocká zo Srbska, Mgr. Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska a Zuzana Medveďová z Maďarska, ktorá ospravedlnene na udeľovanie ceny neprišla. Odmeneným pedagógom odovzdali medaily, ktoré majú na averze reliéfny portrét Samuela Tešedíka, diplom s uvedenými základnými údajmi o laureátovi a oblasť, z ktorej bola cena udelená, ako i peňažnú časť odmeny. Laureátom zablahoželal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí RNDr. Igor Furdík. Za uznanie sa každý odmenený osobitne poďakoval. V rámci umeleckej časti programu Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka predviedli kratší umelecký program pozostávajúci zo zborových piesní autora PaedDr. Juraja Súdiho. Program moderovala Monika Zolňanová.
Druhý deň stretnutia bol venovaný téme Osobný rast učiteľa. Úvodné slovo na túto tému povedala PaedDr. S. Zolňanová v mene organizátora stretnutia. Hovorila o vlastných skúsenostiach a o zákonnej legislatíve v oblasti možného vzdelávania učiteľov v štátoch, z ktorých na túto tému hovorili jednotliví účastníci stretnutia. V druhej časti stretnutia bola prezentácia monografie Dvojjazyčnosť a vzdelávanie doc. Dr. Ruženy Šimoniovej-Černákovej. O svojej knihe hovorila sama autorka, ktorá sa prostredníctvom videoprezentácie zmienila o výsledkoch, ku ktorým sa dopracovala vo svojej vedeckej práci.
Okrem toho, že sa húževnate pracovalo v rámci stretnutia, hostia predsa mali plánované termíny, v ktorých mohli navštíviť znamenitosti Obce Báč a etno priestor v Dome kultúry v Selenči, kde ich s kultúrnymi pamiatkami, ktoré sa chránia v tomto priestore, oboznámila vedúca Etno sekcie Viera Strehárska.
V tretí deň účastníci sa mohli zúčastniť na službách Božích v kostole a po spoločnom obede stretnutie oficiálne skončilo.
 
Juraj Berédi-Ďuky
13. 10. 2012 • 41 /4512/ • HLAS ĽUDU, s. 32
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-1.jpg
Nositelia Ceny Samuela Tešedíka na rok 2012
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-2.jpg
Odmenení a hostia 3. Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov v Selenči
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-3.jpg
Ružena Šimoniová-Černáková hovorila o výskume dvojjazyčnosti vo vzdelávaní
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-4.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-5.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-7.jpg
 
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_2013_Tretie-stretnutie-dolnozemskych-ucitelov-8.jpg

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440