This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Vďaka Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2023 na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch na čele s úradujúcou riaditeľkou Adrianou Halajovou uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci súťaži zasadal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka, na ktorom odbornú prednášku na tému Slová s cudzím pôvodom mala prof.DR. Anna Makišová. Po vypracovaní testov sa žiakom venovali Svetlana Zolňanová, ktorá pre žiakov pripravila on-line kvíz a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová, ktoré zrealizovali projekt ASP pod názvom Posedenie so spisovateľom.

Čítať ďalej: Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 20. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú fakultatívny program slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove.

Čítať ďalej: Oblastná súťaž zo slovenčiny

V sobotu 1. apríla 2023 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ bratstvo v Aradáči a žiaci z Báčke a Sriemu na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 27. mája v Hložanoch.

Čítať ďalej: Ples, súťaž a deň otvorených dverí

Málo je dní v školskom roku, keď je v kovačickej strednej škole ticho. Temperamentní žiaci sa vždy postarajú o to, aby bolo pracovito a veselo. Obzvlášť však bolo rušno 20. a 21. mája, kedy sa tu konali tri veľké akcie.

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo slovenčiny pre žiakov a Aktív učiteľov slovenčiny

Vďaka Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo na čele s pani riaditeľkou Marienou Križanovou-Zakićovou v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci súťaži zasadal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom sa hovorilo o kritériách hodnotenia zo slovenského jazyka a literatúry.

Čítať ďalej: Oblastná súťaž zo slovenčiny

14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčky a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 28. mája v Aradáči.

Čítať ďalej: Republiková súťaž pre stredoškolákov

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici v sobotu 19.mája prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl....

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo Slovenčiny pre stredoškolákov

V Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci v nedeľu 28.mája usporiadali Republikovú súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy. Súťažilo 47 žiakov to stredných škol v Báčskom Petrovci, Kovačici, Starej Pazove a Novom Sade.

Čítať ďalej: Republiková súťaž žiakov základných škôl zo slovenského jazyka

V máji, pred koncom školského roku, finalizujú aj žiacke súťaže z jednotlivých predmetov. Tak je to i tentoraz a republiková súťaž zo slovenčiny prebiehala v sobotu 20. mája v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Zúčastnilo sa na nej 72 žiakov, z čoho 40 siedmakov a 32 ôsmakov.

Čítať ďalej: Republiková súťaž zo Slovenčiny v Kysáči

 Hostiteľom tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl bola v sobotu 28. mája 2016 v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Prítomných 54 žiakov účastníkov s učiteľkami z desiatich prostredí privítala riaditeľka školy Anna Vozárová a predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna. Organizátormi súťaže boli: Ministerstvo školstva RS, Výbor pre vzdelávanie NRSNM, Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a Slovakistická vojvodinská spoločnosť.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440