This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Násobenie - do 1000

Čítať ďalej: Staroveké Grécko

Čítať ďalej: Starovekový Egypt

Čítať ďalej: Balada

 

ZŠ Jána Kollára v Selenči, Vladislava Lovásová

• VYUČOVACIA JEDNOTKA: Slovenčina a srbčina
• TYP HODINY: cvičenie
• TRIEDA: VI.a
• TRVANIE: 45 minút
• CIEĽ HODINY: pestovať u žiakov tak lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti, ako aj pocit jazykovej príslušnosti s inými etnikami.
• METÓDY: verbálna, vypracovanie úloh, ilustračná
• TVARY PRÁCE: frontálna, práca v pároch, skupinová
• UČEBNÉ POMỒCKY: jazyková učebnica pre 6. r. ZŠ: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, Mr. Jozef Valihora, Alena Pešková; zošit, tabuľa, krieda, pastelky, väčší papier potrebný pre nástenku.
• KORELÁCIA: srbský jazyk.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440